Učebnice pro Ukrajinu, čeština pro cizince

Tisíce Ukrajinců v ČR mají díky projektu PPF dostatek učebnic češtiny

Učebnice pro Ukrajinu, čeština pro cizince

Nadace The Kellner Family Foundation a Nadace PPF bezplatně poskytly výukové materiály češtiny a další vzdělávací pomůcky desítkám tisíc Ukrajinců v České republice. Projekt Učebnice pro Ukrajinu se stal součástí daru 100 milionů korun na vzdělávání ukrajinských uprchlíků, který obě nadace oznámily několik dní po nevyprovokované agresi Ruska proti Ukrajině s tím, že válka do Evropy 21. století nepatří.

V rámci projektu proběhla distribuce 340 000 výtisků učebnic, slovníků a metodických příruček pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Tyto materiály, určené pro všechny věkové kategorie a úrovně znalostí, byly zdarma poskytnuty školám, dalším vzdělávacím institucím i jednotlivcům.

„Vzhledem k výraznému zaměření našich neziskových a dobročinných aktivit na oblast vzdělávání jsme od počátku věděli, že pokud chceme účinně pomoci ukrajinským uprchlíkům, máme se soustředit na to, v čem jsme silní,“ říká Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation. „Zvládnutí češtiny je důležitou podmínkou pro úspěšnou integraci a začlenění se do společnosti, ať už jde o uprchlíky před současnou válkou nebo o ty, kdo zde žijí již delší dobu a našli si v České republice druhý domov.“

Cílem projektu je přispět ke vzdělávání a účinnější integraci ukrajinských uprchlíků, především dětí, do českého vzdělávacího systému. Proto organizátoři spustili reedici existujících učebnic a zajistili vydání zcela nových výukových materiálů.

„Naše iniciativa pomohla odvrátit problém s hrozícím nedostatkem pomůcek k výuce češtiny pro tisíce ukrajinských školáků. Naší výhodou oproti veřejnému sektoru je větší flexibilita a rychlost v rozhodování. Chtěla bych zde vyzdvihnout účinnou a vzájemně prospěšnou intenzivní spolupráci na projektu nejen s MŠMT ČR, ale i se zástupci vzdělávacích institucí, nevládních organizací pracujících s imigranty, zejména Mety a Centra pro integraci cizinců, a také s terénními pracovníky. Všichni poskytli projektu maximální součinnost, abychom jej zvládli v rekordním čase zrealizovat,” uvedla Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF.

Projekt Učebnice pro Ukrajinu provázel velký zájem, který překonal původní očekávání. Celkový počet výtisků tak musel být průběžně navýšen o dalších více než 100 tisíc kusů a byl do konce prázdnin plně rozebrán. Prostřednictvím portálu UcebniceproUkrajinu.cz přišlo více než 11 000 objednávek a všechny byly do začátku nového školního roku kompletně vyřízeny a odeslány, a to i díky zapojení do projektu dalších partnerů z oblastí e-commerce, logistiky a distribuce (Heureka, Mailstep, PPL, Shoptet).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR odhaduje, že se do vzdělávacího procesu na všech stupních škol zapojí v novém školním roce 2022/2023 až 70 tisíc žáků a studentů z Ukrajiny. Učební pomůcky, které získali díky iniciativě Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation, jim a ostatním zájemcům o znalost českého jazyka výrazně usnadní orientaci a výuku v tomto pro ně novém prostředí.

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality