Gymnázium a základní škola Open Gate

18. školní rok zahájilo v Open Gate 302 studentů gymnázia, čtvrtina jich získala stipendium

Gymnázium a základní škola Open Gate

Osmnáctý školní rok zahájila Open Gate s 302 studenty gymnázia a 103 žáky prvního stupně základní školy. Více než čtvrtina gymnazistů vstoupila do nového školního roku se stipendiem od Nadace The Kellner Family Foundation. Novou ředitelkou školy se stala Petra Dobešová, která dosud působila ve vedení školy jako jednatelka OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. Škola má stabilní pedagogický tým, ve kterém necelou třetinu tvoří muži, pětina učitelů jsou cizojazyční rodilí mluvčí. 

OPEN GATE 2022/23 v číslech

  • Do pěti tříd I. stupně základní školy Open Gate nastoupilo od 1. září 2022 celkem 103 žáků. Osmileté gymnázium navštěvuje 302 studentů.

  • 82 studentek a studentů gymnázia podpoří v tomto školním roce stipendiem Nadace The Kellner Family Foundation; 13 jich dostává stipendium prvním rokem, zbývajících 69 má podporu již dva či více let.

  • 36 absolventů gymnázia Open Gate skládalo českou maturitu, mezinárodní maturitu IB nebo různé kombinace těchto závěrečných zkoušek. Z české maturitní zkoušky si třetina odnesla samé výborné, polovina absolvovala s vyznamenáním.

  • Mezinárodní maturitu IB v plném rozsahu absolvovalo 24 studentů. Jeden ze studentů se opět může pochlubit maximálním počtem 45 bodů a celkem šest studentů získalo 40 a více bodů.

My se v Open Gate snažíme být pro žáky i rodiče tou nejlepší volbou, když přijde na vzdělávání. Na každého se díváme jako na komplexní osobnost a podle toho se studentem pracujeme na jeho rozvoji. Žáky vedeme k celoživotní lásce k učení a schopnosti sebereflexe. Výuka neprobíhá jen na akademické půdě školy. Vtahujeme do ní reálný svět a učíme se s dětmi, že ho samy mohou ovlivňovat, tady a teď, a tím vytvářet vlastní budoucnost.
Petra Dobešová

Petra Dobešová

ředitelka školy Open Gate a členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation

Petra Dobešová nově ředitelkou školy

Osmnáctý školní rok zahájila škola Open Gate pod vedením Petry Dobešové. Dosavadní jednatelka školy vystřídala Petra Šlemendu, který od letošního září řídí další z projektů podporovaných Nadací The Kellner Family Foundation, Pomáháme školám k úspěchu. „V uplynulých letech jsem byla součástí vedení školy, nevstupuji tedy na neznámou půdu. My se v Open Gate snažíme být pro žáky i rodiče tou nejlepší volbou, když přijde na vzdělávání. Na každého se díváme jako na komplexní osobnost a podle toho se studentem pracujeme na jeho rozvoji. Žáky vedeme k celoživotní lásce k učení a schopnosti sebereflexe. Výuka neprobíhá jen na akademické půdě školy. Vtahujeme do ní reálný svět a učíme se s dětmi, že ho samy mohou ovlivňovat, tady a teď, a tím vytvářet vlastní budoucnost,“ popisuje Petra Dobešová. „Mé velké poděkování patří Petru Šlemendovi, který se z osobních důvodů rozhodl odejít z pozice ředitele školy Open Gate. Jsem velmi ráda, že přijal nabídku rodinné nadace Kellnerových a vede projekt Pomáháme školám k úspěchu, kde uplatní své bohaté zkušenosti z pedagogické praxe,“ doplnila Petra Dobešová.

Petra Dobešová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na finance a mezinárodní obchod. Své pedagogické dovednosti si rozšířila studiem učitelství předmětů pro 2. stupeň základní školy a střední školu na pražské Akcent College. Na Open Gate vyučuje finanční gramotnost. Má dlouholeté zkušenosti s projektovým řízením firem. Působila v biotechnologické firmě SOTIO, kde zodpovídala za projekt výstavby superčistých laboratoří a byla členkou představenstva. Od března 2017 byla jednatelkou OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o., a od ledna 2019 je také členkou správní rady Nadace The Kellner Family Foundation zodpovědnou za správu, organizaci a rozvoj filantropických projektů. V září 2022 byla jmenována ředitelkou školy Open Gate.

Pedagogický tým Open Gate

Škola Open Gate vstoupila do školního roku 2022/23 se stabilním pedagogickým týmem, v němž je přibližně třetina mužů. Pětina pedagogů je cizojazyčnými rodilými mluvčími, což přináší nejen vysokou kvalitu výuky angličtiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny, ale i pestrost v přístupu k oborovým předmětům i vzdělávání obecně.

Absolventi Open Gate 2021/2022

V uplynulém školním roce skládalo 36 studentů gymnázia Open Gate českou maturitu, mezinárodní maturitu IB nebo různé kombinace těchto závěrečných zkoušek. Z české maturitní zkoušky si třetina odnesla samé výborné, polovina absolvovala s vyznamenáním.

Open Gate zároveň nabízí výuku podle standardů International Baccalaureate Diploma Programme (IB), a to už od roku 2009. Mezinárodní maturita patří mezi nejnáročnější a nejkomplexnější středoškolské zkoušky na světě. Její prestiž je jednoznačně nejvyšší a její obliba na špičkových školách rok od roku roste. Studenti Open Gate od samého počátku dosahují vynikajících výsledků individuálně i v celkovém průměru.

Petra Dobešová, ředitelka školy, okomentovala výsledky absolventů IB ve školním roce 2021/22: „Jsem opravdu hrdá na naše další absolventy programu IB, kteří se připravovali po celou dobu pandemie covid-19, a zkoušky složili s vynikajícími výsledky. Jeden ze studentů se opět může pochlubit maximálním počtem 45 bodů a celkem šest studentů získalo 40 a více bodů.“ Porovnání výsledků studentů Open Gate s absolventy IB po celém světě dokazuje, že opakovaně dosahují nadprůměrných výsledků.

Další tiskové zprávy

Všechny aktuality