background image

Daniel Demovič

Náš stipendista 2016 – 2020

Střední škola

Gymnázium Jana Keplera, Praha

Univerzita

University of Cambridge, UK

Obor

Engineering

Rodné město

Bratislava

Kontakt

daniel.demovic@gmail.com

Nadšení pro matematiku a fyziku

Během středoškolského studia na Gymnáziu Jana Keplera jsem i díky skvělým učitelům získal nadšení pro matematiku, fyziku a skrze předmětové soutěže, zahraniční pobyt na střední škole Winchester College ve Velké Británii i díky vzdělávacím projektům jako CTM Online jsem toto nadšení rozvíjel. Už před započetím univerzitního studia jsem také absolvoval letní stáž ve společnosti vyrábějící lehká sportovní letadla na Slovensku (Shark Aero). Tento zápal a chuť k výzvám mne dovedly ke studiu oboru Engineering na Univerzitě v Cambridge. Po dvou letech obecného technického studia, jež považuji za velice přínosné vzhledem k multioborovosti většiny reálných technických projektů v dnešním světě, jsem se zaměřil na Aerospace Engineering, jelikož tato větev byla nejbližší mým dlouhodobým zájmům. 

Specializace, stáž i aktivně strávený volný čas

Výběr předmětů v rámci závěrečných dvou let je ponechán volně studentům, kteří pouze musí splnit kvalifikační kritéria pro udělení diplomu z dané specializace. Vedle obecnějších předmětů, jako mechanika tekutin, termodynamika či počítačová dynamika tekutin (CFD), jsem studoval i konkrétnější předměty zaměřené na letadla, jako stabilita a řízení letadel (jež zahrnuje i testovací let na letadle Jetstream 31), turbo pohony či aerodynamika a design letadel.

V rámci povinné praxe během studia jsem absolvoval také několikaměsíční stáž v Safran Nacelles, kde jsem se zabýval automatizací posuzování poškození na gondolách motorů a obracečích tahu. Magisterské studium v Cambridgi jsem dokončil v červnu 2020 magisterskou prací v renomované Whittle Laboratory, kde jsem se věnoval CFD analýze tlakových ztrát v komponentách na experimentálním modelu nízkotlaké turbíny. Na koleji Trinity Hall jsem se po celou dobu aktivně věnoval veslování, které má v Cambridge jedinečnou atmosféru a díky němuž jsem nalezl nová a prohloubil stávající přátelství.

Možnosti výuky technických předmětů

Po úspěšném ukončení studia na University of Cambridge jsem se rozhodl pro návrat do ČR, kde pokračuji doktorandským studiem v Ústavu letadlové techniky ČVUT. V rámci disertační práce se zabývám 3D vírovými strukturami pro aktivní řízení proudění, nicméně na katedře pracuji i na dalších projektech spojených s numerickým modelováním proudění tekutin (CFD) a prediktivním řízením. Ve volném čase rovněž vedu matematické kurzy pro CTM Online.

Magisterské studium v Cambridgi pro mne bylo nesmírně přínosné z hlediska pohledu na možnosti výuky technických předmětů a snažím se odkoukané metody, které na mě zapůsobily, také při učení aplikovat. Rovněž byl v Cambridgi velký důraz na budování tzv. soft-skills, například ve smyslu samostatného čerpání informací ze zdrojů, nakládání s nimi a hledání souvislostí, což je při tvorbě disertační práce, ale také semestrálních prací u doktorských předmětů nedocenitelná zkušenost. Sám bych chtěl v příštím roce v rámci doktorského studia ještě vycestovat na stáž do renomované instituce v zahraničí, neboť věřím, že by mi rozšířila rozhled a kontakty v oboru, a zároveň bych díky svým dosavadním studijním zkušenostem dokázal při takovéto stáži být přínosem. 

Zájemcům o studium v zahraničí doporučuji zejména začít s přípravou a výběrem vhodné univerzity s dostatečným předstihem. Pokud by byl zájem, rád zodpovím případné dotazy ke studiu oboru Engineering (nejen) na University of Cambridge.

Moje články a napsali o mně

Všechny články

Podobný obor studují

Všichni stipendisté