První týdny aneb vysoká škola (nejen) time managementu

Čtečky biometrických pasů na letišti Stansted potřebovaly přibližně 12 nezávislých pokusů na mou identifikaci, a daly mi tak notnou chvilku času na rozmyšlení, kterou nohou vykročím do nové domoviny za novým životem. Nakonec se ukázalo, že čas věnovaný tomuto rozhodování jsem měl využít lépe. Za dosavadní tři týdny na britském ostrově to totiž byl můj jediný volný čas. A do studia na Cambridge se stejně vkročit nedá – jedině vrhnout po hlavě.

Kolej Trinity Hall (ročník založení 1350), je architektonickým i historickým skvostem. Je zároveň jednou z nejprestižnějších kolejí na Cambridge (s přihlédnutím na výsledky v minulých letech i na poměr přihlášek k přijetím). A jak jsem brzy poznal, je také velmi přátelská. Jednou z nesporných výsad, které zdejší koleje poskytují, je skutečnost, že všichni studenti mají k dispozici nesmírné množství akademiků i dalšího personálu, kteří jsou po ruce při jakýchkoli studijních, psychických, fyzických i materiálních problémech. Organizace činností a povinností však logicky náleží nám samotným.

Z důvodu poměrně obezřetné cizinecké politiky bank a úřadů jsem ze začátku potřeboval dlouhé hodiny na veškerou administrativu, jež se nedala zařídit předem. Stejně tak bylo nezbytné nakoupit spoustu věcí, které se nevešly do kufru. A v mezičase nešlo zanedbat ani navazování sociálních kontaktů s lidmi, kteří budou od nynějška mými kolegy i sousedy. V den mého příjezdu zbývaly do začátku školy 4 dny. Celý „adaptační“ proces jsem měl poměrně pečlivě předem promyšlen a rozvržen. Nakonec se však ukázalo, že plány budu muset z časového hlediska pozměnit a zredukovat alespoň na polovinu. Druhá polovina tzv. Freshers Weeku totiž připadla na odstrašující přednášky o požárních alarmech a následná požární cvičení.

Není tedy třeba dodávat, že některé vlastní organizační záležitosti se oproti mým plánům protáhly, nicméně nyní jsem již díkybohu zaneprázdněn pouze studijními záležitostmi. V dopoledních hodinách přednáškami, v odpoledních hodinách laboratorními pracemi a po večerech stohy příkladů. Počínaje prvním víkendem jsme se pustili do úvodního projektu - výstavby a měření parametrů vlastního mechanismu z Lega NXT. Ačkoliv Lego nezní příliš důstojně pro budoucí inženýry (doufejme), opak je pravdou – náročnost zadání a možnosti, které tato sada nabízí, jsou podle mě podnětnou vstupní branou do problematiky, které se budeme věnovat následující 4 roky.

Během prvního týdne jsem stihl i let na větroni (který byl jistou formou náboru do University of Cambridge Gliding Society) a také první tréninky veslování, kterému se již nyní věnuji pravidelně. Dále se budu podílet na stavbě studentských formulí, pravděpodobně jako člen týmu zabývajícího se designem a výstavbou převodovky a diferenciálů.

Ze své osobní převodovky zde na Cambridge využiji pouze nejvyšší stupeň, který jsem zařadil ihned po průchodu branou letiště. Musím však popravdě přiznat, že zatím pokaždé, kdy jsem šel spát ve tři hodiny ráno, jsem tak činil s pocitem, že jsem si vysokou školu lépe vybrat nemohl. A také s vědomím, že v dnešním světě nestačí být dobrý ve svém oboru. Je také potřeba ovládat tzv. soft skills. Time management je jednou z nich.