revize kurikula

Máme možnost ovlivnit, jakým směrem se bude ubírat revize kurikula

revize kurikula

Po takřka dvaceti letech přistupuje MŠMT k revizi závazného kurikulárního dokumentu pro základní vzdělávání (a nejen pro ně). V první fázi nabízí k veřejné diskusi úvahy o tom, jakým směrem se má inovace našeho národního kurikula ubírat. Pojďme se zapojit! Možnost máme do 21. dubna.

Rámec pro naše školní vzdělávací programy – RVP ZV – je skoro dvacet let starý. V průběhu let neprošel žádnou pořádnou obnovou, která by komplexně vyhodnotila, v čem obsah dokumentu vyhovuje aktuálnímu poznání a potřebám a v čem je nutné ho proměnit.

Víme, že kurikulum, jakkoli dobré, samo o sobě nestačí k tomu, aby se v každodenní praxi tříd děly velké a důležité věci. Aby se děti opravdu učily, byly do svého učení vnitřně zapojené, protože se učí něčemu, co jim dává smysl, a mohou se tedy učit s nasazením a chutí. Záleží na tom, jak s kurikulem zacházejí učitelé a vedení škol, jak dokážou vytěžit možnosti, které jim kurikulum otvírá, a jak umějí přizvat žáky k důležitým volbám ohledně jejich učení. Konec konců známe řadu škol, pro které současné RVP není brzdou pro prvotřídní spolupráci učitelů se žáky, která přináší obohacení všem.

Přesto je lepší mít dobré státní kurikulum, než špatné. Dobré nespasí, ale může pomáhat. Špatné je leda k zlosti.

Pojďme tedy využít historického okamžiku, kdy jsme všichni přizváni ke komentování toho, jakým směrem se mají změny v kurikulu ubírat.

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka

Všechny potřebné informace najdete na stránce velké revize. Na ní je proklik na připomínkování, kde najdete ke stažení i celý dokument. Připomínky je možné vkládat do 21. 4. 2022.

Dokument je bohužel velmi obsáhlý a není úplně snadné identifikovat, co je jádrem navrhovaných změn, tedy ty tzv. hlavní směry. Připomínkovat lze i části dokumentu, i když je nepochybně důležité vyjádřit se k celkovému směřování a duchu revize.

Krátký, ucelený a úderný názor nabízí Bořivoj Brdička ve svém textu na blogu Spomocník.cz.

31. 3. 2022 proběhl na téma Co přinese velká revize dětem kulatý stůl SKAV a Eduin, záznam z něj najdete zde.

Další aktuality

Všechny aktuality