Kritická gramotnost 7

Vydáváme další díl časopisu Kritická gramotnost

Kritická gramotnost 7

Po dlouhé době navazujeme na vydávání časopisu Kritická gramotnost. Vyjde vždy
jednou v průběhu školního pololetí v elektronické podobě. Tentokrát se zaměřujeme na pisatelství, zejména proto, že mu chceme v nadcházejícím období věnovat zvýšenou pozornost v celém projektu.

V každém vydání nabídneme lekce, které vyzkoušeli naši kolegové v síti PŠÚ, a další texty využitelné ve výuce a doplněné o popis jejich didaktického potenciálu. Rubrika Texty do výuky má přímou vazbu na naše online Čtenářské kontinuum a bude Vás upozorňovat na to, co zajímavého lze na online platformě najít.

V každém čísle budeme pamatovat na lídry škol a pokaždé také otevřeme aspoň letmý pohled do inspirativních zahraničních zdrojů. Prostřednictvím časopisu se postupně představí nejen autoři textů, ale také naše odborné pracovní skupiny, jako je tomu v tomto čísle, a tak se můžete dozvědět, kdo pečuje v projektu o pisatelství.

Sdílejte svoje čtenářské zážitky s kolegy. Domluvte se, že vyzkoušíte některou z lekcí, upravte si ji společně a posléze si řekněte, na co jste při výuce s ní přišli. Společně hledejte odpověď na otázku: „Čemu se mohou moji žáci s tímto textem (na)učit?“

programová ředitelka

Hana Košťálová

programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu

Projekt Pomáháme školám k úspěchu pracuje jako velká profesní učící se komunita. Doporučujeme komunitně zacházet i s texty v časopise. Co tím myslíme? Nezůstávejte s texty osamělí, ale sdílejte svoje čtenářské zážitky s kolegy. Domluvte se, že vyzkoušíte některou z lekcí, upravte si ji společně a posléze si řekněte, na co jste při výuce s ní přišli. Texty do výuky zkoumejte ve skupince, společně hledejte odpověď na otázku: „Čemu se mohou moji žáci s tímto textem (na)učit?“ Porovnejte svoje pochopení textu s tím, co píšeme v popisu didaktického potenciálu. Texty z rubriky Pedagogické vedení můžete pročítat společně s řediteli a zástupci škol ve své lokalitě a diskutovat o tom, s čím souhlasíte a kde se vaše zkušenosti naopak rozcházejí s tím, co texty tvrdí.

A můžete do časopisu také přispět! Jednak uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu, podněty a náměty na to, čemu se věnovat. Pište nám, o čem si chcete číst. Víme také, že v projektu vznikají mimořádně zajímavé lekce nebo i delší vyučovací programy. Podělte se o ně s kolegy. A když najdete zajímavý text, nezapomeňte na nás a sdílejte ho – umístíme ho na platformu a upozorníme na něj v časopise.

Aktuální číslo elektronického časopisu Kritická gramotnost, stejně jako předešlé díly, naleznete volně ke stažení na našich stránkách Materiály pro učitele.