Barbora Smékalová

* 1998

Střední škola:

Gymnázium Žďár nad Sázavou (2009-2017), absolvováno roku 2017

Vysoká škola:

Queen Mary University of London, tříletý obor LLB Law, zahájeno 2017

E-mail:

b.smekalova@hss17.qmul.ac.uk

Nejoblíbenější předměty

anglický a německý jazyk, dějepis, společenské vědy

Cíle

Aktivně se zapojovat do mimoškolních aktivit a studentských spolků a nadále přispívat do studentských časopisů o tématech, která považuji za důležitá. Dosáhnout akademických úspěchů a navázat na bakalářské studium magisterským programem se specializací na evropské a mezinárodní právo. Pracovat v České republice nebo v zahraničí na pozici, která mi umožní věnovat se podpoře demokracie, lidských práv a ideje právního státu.

Zájmy

dobrovolnictví, účast na programech simulujících činnost mezinárodních organizací, zahraniční literatura, karate, cestování

Představení studenta

Pro studium práva ve Velké Británii jsem se rozhodla po absolvování kurzu Law in Practice na letní akademii Discover. Zde jsem se poprvé seznámila s úlohou precedentů v anglosaském právním systému. Zaujaly mě rozsudky, v nichž jednotliví soudci odůvodňují svoje závěry skrze argumentaci a myšlenkové úvahy. Právo je obor, ve kterém se prolínají otázky z nespočtu oblastí včetně politiky, biologie nebo etiky. Je to právě různorodost, která mě na studiu práva tak fascinuje.

Univerzitu Queen Mary jsem si vybrala, protože svým studentům nabízí nejen kvalitní výuku, ale také řadu možností, jak se realizovat mimo školní kurikulum. Kromě soutěže simulující soudní řízení s dlouhou tradicí má Queen Mary vlastní právní poradenské centrum se specializací na pro bono činnost. Podpora Nadace The Kellner Family Foundation mi umožní zahájit další rok studia a účastnit se výše zmíněných aktivit, které mi rozšířily obzory tak, jak to samotné přednášky a semináře nedokázaly.

Barbora Smékalová
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.