Queen Mary Legal Advice Centre

Univerzita Queen Mary nabízí svým studentům mnoho možností, jak uplatnit získané znalosti v praxi. Pro studenty práv je cenná zejména zkušenost z právního poradenského centra, které se nachází na naší fakultě. Centrum přijímá klienty, kteří si nemohou dovolit placenou právní pomoc, a snaží se jim poskytnout stejný standard služeb, jaký lze očekávat od právnické firmy.

Studenti prvního ročníku se mohou ucházet o pozici a zapisovat poznámky během schůzek s klienty nebo plnit administrativní úkoly nezbytné ke každodennímu chodu centra. Takto jsem s činností na centru začala já. Tento rok jsem se úspěšně přihlásila na pozici studentského poradce a zkušenosti z minulého roku se mi nepochybně hodily. Do Londýna jsem v září odlétala o týden dřív, abych absolvovala trénink v různých oblastech práva, technice rozhovoru s klientem a psaní dopisů obsahujících právní rady.

Každému studentskému poradci jsou na školní rok přiděleny tři případy, jejichž termíny zná dopředu. Nejdříve tři dny před schůzkou a nejpozději v den schůzky poradce obdrží základní informace o klientovi a jeho právním problému. Kvůli ochraně dat toto shrnutí neobsahuje žádné citlivé údaje (klientovo jméno, adresu, apod.). Každý student musí zajít do centra, kde si vyzvedne složku svého případu se všemi důležitými dokumenty. Složka ani poznámky žádného typu se nesmí odnášet z centra a své případy nelze konzultovat s nikým, kdo na centru nepracuje. Veškerá práce na případu musí probíhat na počítačích umístěných v centru.

Schůzky probíhají vždy v úterý nebo ve čtvrtek večer. Studentský poradce musí dorazit v černém nebo tmavě modrém obleku a bílé košili. Setkání probíhá v přítomnosti čtyř lidí; studentského poradce, který vede rozhovor, firemního právníka nebo advokáta, který dohlíží na jeho průběh, zapisovatele poznámek a klienta. Rozhovor trvá 45 minut a jeho cílem je získat od klienta všechny relevantní informace týkající se jeho právní situace. Následující den máme s dalšími studentskými poradci takzvaný 'Breakfast Club', kde si povídáme o našich případech, a o tom, v čem se chceme do budoucna zdokonalit. Do 15 dní studentský poradce pošle klientovi dopis, který mu vysvětlí jeho nebo její pozici a navrhne kroky, jež může podniknout. Obsah dopisu zkontroluje právník, který se zúčastnil setkání s klientem.

Mám za sebou dvě schůzky jako studentský poradce a považuji to za cennou pracovní zkušenost. Navíc jde o příležitost pomoci lidem, kteří se nachází v obtížné životní situaci. Největší odměnu představuje pozitivní zpětná vazba od klientů a pocit, že jste pomohli někomu, kdo to potřeboval.