Konec bakalářského studia

Můj třetí a závěrečný rok na Queen Mary probíhal podle očekávání do konce března. Poté běžný chod studia narušila epidemie koronaviru. Fakulta nám oznámila, že veškeré zkoušky proběhnou online a stejným způsobem se odevzdají i závěrečné práce. Kvůli počáteční reakci britské vlády na epidemii, která mi přišla neadekvátní, jsem se rozhodla strávit zbytek akademického roku v pohodlí domova.

Po příletu z Londýna jsem strávila dva týdny v povinné karanténě. Zbytek přednášek a seminářů se uskutečnil online. Přechod na tento způsob výuky byl obtížný zejména pro starší akademiky, kteří si museli sami poradit s tím, jak používat Zoom a jiné platformy. Méně studentů se aktivně zapojovalo do diskuzí a semináře se musely přerušovat kvůli technickým problémům. Přípravu na závěrečné zkoušky jsem přizpůsobila jejich změněnému formátu; online zkouškám v rozsahu 24 hodin kvůli časovým rozdílům v zemích, kde se nacházeli studenti. Kromě odevzdání disertační práce jsem se připravovala na tři zkoušky. Každá zkouška se skládala z dvou až čtyř esejí a měla celkový slovní limit okolo 5 000 slov.

Přestože nám profesoři sdělili, že od nás neočekávají práci na zkoušce po celých 24 hodin, většina studentů se času navíc snažila využít. Všechny zkoušky proběhly v 'open book' formátu. Bylo povoleno používat a nahlížet do studijních materiálů. To nevyhnutelně vede k vyšší úrovni odevzdaných odpovědí a nebezpečí plagiátorství, pokud například přepíšete větu z učebnice a neuvedete její zdroj. Stejně jako moji spolužáci jsem proto nervózní, jestli jsou mé eseje dostatečně kvalitní a jestli neobsahují chybně odcitované pasáže. Výsledky obdržíme až první týden v srpnu. Mezi pozitiva letošních zkoušek patří fakt, že jsou psané na počítači. V minulých letech mě hodnotitelé opakovaně upozorňovali na mé obtížně čitelné písmo.

Univerzita, na které v září plánuji začít magisterské studium práva, mě informovala, že nabídka ke studiu je nyní kvůli koronaviru nepodmínečná. Stačí doložit, že jsem úspěšně ukončila bakalářské studium práva. V posledních měsících přemýšlím o návratu do České republiky a uplatnění po studiích. Jsem vděčná pražské advokátní kanceláři, která mi nabídla možnost neplacené letní stáže. Také doháním četbu literatury, kterou jsem během zkouškového období zanedbávala, a mohu doporučit například Černobílý svět od Kathryn Stockettové nebo Barvu nachu od Alice Walkerové.

Děkuji Nadaci The Kellner Family Foundation za veškerou podporu, kterou mi poskytla během bakalářského studia.