Učebnice pro Ukrajinu, čeština pro cizince

Učebnice pro Ukrajinu: 220 000 výtisků učebních materiálů na pomoc s jazykovým vzděláváním

Učebnice pro Ukrajinu, čeština pro cizince

Nedostatek učebních materiálů, zejména těch pro výuku češtiny jako druhého jazyka, představuje jednu z velkých překážek na cestě k integraci uprchlíků z Ukrajiny do české společnosti a vzdělávacího systému. Nadace The Kellner Family Foundation a Nadace PPF proto společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR spouští portál, prostřednictvím kterého dodá materiály pro výuku češtiny jako cizího jazyka bezplatně vzdělávacím institucím.

Proč právě učebnice pro výuku češtiny

 • akutní nedostatek výukových materiálů brzdí jazykové vzdělávání a tím i proces integrace cizinců do české společnosti

 • rychlé zapojení ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému i do dětských kolektivů je podmíněno zejména osvojením si základů češtiny

 • projekt je příkladem fungující spolupráce mezi veřejnou správou a soukromým sektorem

 • jsme přesvědčeni, že z příchodu ukrajinských uprchlíků může česká společnost v dlouhodobém horizontu výrazně benefitovat a podpora jejich integrace a vzdělávání je cesta správným směrem

www.ucebniceproukrajinu.cz | 14 titulů, celkem 220 000 výtisků zdarma pro české školy a další organizace zapojené do adaptačních programů a jazykového vzdělávání

Nadace The Kellner Family Foundation a Nadace PPF v rámci společné stomilionové podpory určené na vzdělávání a integraci ukrajinských dětí připravily vydání učebnic a dalších vzdělávacích materiálů. Ty zdarma poskytují školám a organizacím pracujícím s uprchlíky. Tato konkrétní pomoc vychází z detailního mapování potřeb ukrajinských uprchlíků v oblasti vzdělávání a integrace do české společnosti, diskusí se zástupci ministerstva školství, vzdělávacích institucí, nevládních organizací, které pracující s migranty, i s terénními pracovníky. Málo hotových učebnic, momentální nedostatek papíru, nejistota odběru a decentralizovaná distribuce učebnic způsobily zásadní nedostatek výukových materiálů. Ten je pak velkou překážkou na cestě k jazykové výuce češtiny a integraci pro přicházející imigranty.

Hledali jsme cestu, jak v této situaci pomoci těm, kdo chtějí učit i těm, kdo se chtějí učit.

Petra Dobešová

Petra Dobešová

členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation

Na adrese www.ucebniceproukrajinu.cz si od 1. června 2022 mohou základní i střední školy, nevládní organizace a další subjekty zapojené do adaptačních programů pro uprchlíky zdarma objednat učebnice a další výukové materiály pro všechny věkové skupiny. Jejich objednáním uzavře příjemce s Nadací PPF darovací smlouvu, která ho bude zavazovat, aby je využíval výhradně pro nekomerční účely. Touto informací jsou také knihy označeny na obálce. Některé materiály jsou dostupné okamžitě, další je možné objednat s termínem dodání v průběhu léta. Všechny však budou k dispozici do začátku nového školního roku v září letošního roku.

Celkem se jedná více o 220 000 výtisků 14 různých učebních materiálů. Příprava a distribuce nestojí žádné další prostředky, neboť všechny spolupracující společnosti se na něm podílí bez nároku na odměnu. Své služby tak bezplatně poskytuje nákupní portál heureka.cz, technické zajištění e-shopu dodává systém Shoptet, sklad a logistické řešení zajistí bezplatně MailStep a distribuci deseti tisíc zásilek zdarma poskytla společnost PPL. Mediálním partnerem projektu je TV Nova.

ucebniceproukrajinu.cz

Na portálu budou k dispozici tyto učebnice a vzdělávací materiály:

 1. Česky raz dva: výukový materiál, metodická podpora pro učitele a rozšiřující aktivity pro I. stupeň ZŠ; připravené Centrem pro integraci cizinců o.p.s.

 2. Levou zadní: učebnice a pracovní sešit pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ; připravené Meta o.p.s.

 3. Čeština expres: A1/1 učebnice a pracovní sešit pro SŠ, VŠ a dospělé, úvodní vzdělávací materiál nakladatelství Akropolis

 4. Čeština expres: A1/2 učebnice a pracovní sešit pro SŠ, VŠ a dospělé; navazující vzdělávací materiál nakladatelství Akropolis

 5. Česky krok za krokem: 1 učebnice a 2 pracovní sešity pro SŠ, VŠ a dospělé; vzdělávací materiál nakladatelství Akropolis

 6. Česko-ukrajinský ilustrovaný slovník: pro všechny věkové kategorie sloužící k usnadnění dorozumívání v českém jazyce

 7. Učíme češtinu jako druhý jazyk: metodická příručka pro učitele zejména na 1. stupni ZŠ, připravená Meta o.p.s.

 8. Žák s odlišným mateřským jazykem v české škole, 2 díly; pracovní listy s metodickými pokyny pro začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem a pro výuku vlastivědy.