Rodinná nadace manželů Kellnerových

Nadace The Kellner Family Foundation a Nadace PPF: 100 miliónů korun na vzdělávání dětí uprchlíků z Ukrajiny

Rodinná nadace manželů Kellnerových

Rodinná nadace manželů Kellnerových a skupina PPF, prostřednictvím Nadace PPF, oznamují, že se dnes s ministrem školství Petrem Gazdíkem dohodly na poskytnutí společného daru v objemu 100 miliónů korun na program financování základní školní docházky a začlenění dětí uprchlíků z Ukrajiny postižené válkou.

Formální dohodu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podepíší zástupci Nadace PPF a Nadace The Kellner Family Foundation v příštích dnech. Po zpracování potřebné právní dokumentace bude upřesněno, jakým způsobem mohou jednotlivé základní školy v České republice žádat o finanční pomoc z tohoto programu.

Podporou vzdělávání dětí uprchlíků z Ukrajiny usiluje Nadace a skupina PPF o naplnění svého předsevzetí pomáhat cíleně, významným způsobem a dlouhodobě tam, kde je to třeba. Pevně doufáme, že boje na Ukrajině a s nimi spojené ztráty na lidských životech, které jsou důsledkem nevyprovokované agrese ze strany Ruska, budou co nejdříve ukončeny. Válka nepatří do Evropy 21. století.