background image

Tomáš Jordán

Náš stipendista 2012 – 2016

Univerzita

Boston University, USA

Obor

Biomedical Engineering

Rodné město

Olomouc

Kontakt

tomas.jordan.th@gmail.com

Praxe v biomedicínském výzkumu

Svou akademickou dráhu v zahraničí jsem zahájil studiem biomedicínského inženýrství na Bostonské univerzitě. Tento mezidisciplinární obor se zabývá vývojem technologií pro zdravotnický průmysl a léčbu pacientů. Bakalářský titul B.S. zahrnoval čtyřleté studium široké škály předmětů od designu elektrických obvodů přes programování a zpracování signálů po specializované kurzy jako nanotechnologie nebo medicínské zobrazování. V posledním ročníku jsme měli povinnou roční praxi v biomedicínském výzkumu. Se spolužáky jsem se podílel na vývoji technologie pro 3D tisk umělých tkání a tato zkušenost mě inspirovala k pokračování studia a získání doktorátu.

Široké možnosti

Studium v USA jsem zvolil zejména díky širokým možnostem výzkumu nejnovějších technologií. Zájemcům o studium inženýrských oborů v Americe bych doporučil si důkladně prostudovat, jaké předměty jsou součástí daného oboru, protože na každé univerzitě je program sestaven jinak. Například biomedicínské inženýrství může klást důraz na syntetickou biologii, vývoj léčiv, protéz, zobrazovacích přístrojů apod. Dále je důležité si zjistit, jakému výzkumu se profesoři v daném oboru věnují, což dále informuje o zaměření daného programu.

Technologie pro stimulaci mozku

Jak už jsem naznačil, po skončení bakalářského titulu jsem nastoupil na Dartmouth College v americkém New Hampshire, kde jsem pět let strávil doktorským studiem. Zde jsem absolvoval osm vysoce specializovaných předmětů a zbytek času jsem věnoval výzkumu na plný úvazek, publikování vědeckých článků, přednáškám na konferencích a psaní disertační práce. Součástí studentského víza v USA je pak možnost 1–3leté praxe v oboru studia, takže nyní po úspěšném obhájení disertační práce nastupuji jako inženýr v Salt Lake City ve společnosti vyvíjející technologie pro stimulaci mozku.

Moje články a napsali o mně

Všechny články