Doktorandské studium

Datum promoce se blíží a s tím i čas učinit rozhodnutí o budoucnosti – co bude dál? Protože jde zatím o bakalářský titul, rád bych v USA nadále rozvinul své vědomosti v oboru biomedicínského inženýrství, ať už se jedná o další studium nebo praktickou zkušenost.

Během studia jsem pracoval na výzkumu ve dvou laboratořích, ale také jsem si prošel stážemi ve dvou farmaceutických společnostech. Na základě osobních preferencí jsem se rozhodl prozatím setrvat na akademické dráze a věnovat se výzkumu. Za formu dalšího studia jsem si zvolil PhD program. Americké školy umožňují výjimečným studentům přeskočit magisterské studium a hned po bakaláři získat doktorát. Jeho dokončení trvá většinou pět až šest let s tím, že magisterský titul je automaticky udělen po dvou nebo třech letech.  

Proces s přihláškami byl ještě komplikovanější než u bakalářského studia. Součástí přihlášky byl samozřejmě transkript známek ukončených předmětů a životopis se zkušenostmi v oboru. Obdobou SAT/ACT (standardizované testy) pro magisterské a doktorandské studium jsou GRE. Pro studenty, pro něž angličtina není mateřským jazykem, může být GRE tvrdým oříškem. Jazyková část je založená na znalosti odborných a knižních výrazů nebo neobvyklých přívlastků, které se v mluveném projevu takřka nepoužívají. Příprava mi proto zabrala pár měsíců. Kvantitativní část GRE je zato hračkou – i student střední školy má šanci překonat percentil 90. Dalším krokem bylo obstarat si doporučující dopis od tří nebo více profesorů. Pro tento dopis je důležité vybrat si profesora, který studenta zná jak v akademickém, tak osobním životě, a je obeznámen s výzkumným potenciálem studenta. Díky mým bohatým zkušenostem ve výzkumu a dobrými vztahy s profesory nebyl problém získat excelentní doporučení od vedoucích mých prací z Bostonské univerzity a Harvardské medicíny. Nejvíce zdlouhavým krokem pak byla kompozice esejí, další velmi důležité součásti přihlášky. Dobrá esej by měla přiblížit studentův stávající výzkum, důvody hlášení se na danou univerzitu, dlouhodobé plány, a/nebo vizi, jak vylepšit pole biomedicínského inženýrství. Vyhledal jsem si profesory, jejichž výzkum mě zajímá, přečetl množství jejich publikací a uvedl jejich práci ve vztah s mými zkušenostmi.

Termín přihlášek se lišil, ale drtivá většina škol měla uzavírku 15. prosince. Přes vánoční prázdniny pak začaly chodit pozvánky na pohovory – příjemná, ačkoliv mírně stresující část procesu. Škola studentům proplatí letenku a ubytování v hotelu a výlet většinou zahrnuje prohlídku města a kampusu, přiblížení studentského života, prohlídku laboratoří, setkání s profesory a večeři ve vynikající restauraci. Mou první návštěvou byla Dartmouth College v New Hampshire – roztomilá univerzita v horách na hranicích s Vermontem. Profesor, který má zájem se mnou spolupracovat, provádí výzkum na nanočásticích užitých jako kontrastní látky v ultrazvukových zobrazovacích metodách. Za necelý týden pak letím do Nashvillu v Tennessee navštívit Vanderbilt University. Jižanské teplo a blues budou oproti Bostonu hezká změna a těším se na setkání s profesorským sborem.