background image

Marek Svoboda

Náš stipendista 2010 – 2018

Univerzita

Columbia University, USA, Geisel School of Medicine at Dartmouth, USA

Obor

Medicine

Rodné město

Slušovice

Kontakt

marek.svoboda@gmail.com

Absolvent gymnázia Open Gate v roce 2010

Všestranný rozvoj

Má střední škola, gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy, mě skvěle připravila na studium na univerzitách v USA. Výuka v angličtině, důraz na všestranný rozvoj a podpora volnočasových aktivit (především debatování na mezinárodní úrovni), stejně jako pomoc studijní poradkyně byly nezbytné pro mé úspěšné přijetí na Kolumbijskou univerzitu v New Yorku. Během středoškolských studií se můj původní zájem o psychologii postupně začal překrývat s nadšením pro biologii, z čehož vzešel můj plán stát se psychiatrem.

Hlubší poznání řady disciplín

Na Kolumbijské univerzitě jsem proto studoval obor behaviorálních neurověd zároveň s formální přípravou na medicínu. Jedním z hlavních důvodů, proč jsem se ovšem rozhodl odcestovat do USA, bylo to, že studenti zde jsou během čtyřletého bakalářského studia vedeni k hlubšímu poznání širšího okruhu disciplín. Měl jsem proto možnost studovat historii umění a hudby, literaturu, francouzštinu i filozofii. Jeden semestr jsem dokonce strávil studiem v Paříži. Jako bakalář jsem také pracoval v laboratoři kognitivní neurovědy a rok po dokončení studia jsem pracoval na výzkumu neuronových kmenových buněk, zatímco jsem se hlásil na medicínu. Díky těmto zkušenostem jsem se také začal hlouběji zajímat o neurologii a genetiku.

Lékař-vědec

V současné době studuji kombinovaný program MD-PhD v rámci Geisel School of Medicine na Dartmouth College. Můj disertační výzkum kombinuje neurovědu a bioinformatiku se zaměřením na sekvencování RNA jednotlivých buněk. Po dokončení tohoto programu bych chtěl pokračovat jako lékař-vědec v oboru klinické genetiky. Studium v USA mi i po střední škole dalo jedinečnou možnost věnovat se široké škále oborů, a to jak na úrovni bakaláře, tak i doktorátu. Zároveň mě studium v zahraničí neuvěřitelně obohatilo nejen po stránce akademické, ale i lidské. V budoucnosti proto doufám v zúročení všech těchto zkušeností jak v péči o pacienty, tak ve výzkumu nových léčebných postupů v oblasti genetiky.

Moje články a napsali o mně

Všechny články