Konečně bakalářem

To, co se mi před čtyřmi lety zdálo tak vzdálené, je nyní skutečností. Dokončil jsem čtyři roky bakalářského studia na Kolumbijské univerzitě a po devíti letech života na koleji (ať už středoškolské, nebo vysokoškolské) stojím na prahu širého světa. Alespoň na jeden rok.

Během těchto devíti let jsem ovšem na koleji mohl bydlet – a absolvovat studia s tím spojená – jen díky pomoci Nadace The Kellner Family Foundation, která mě plně podporovala, jak na soukromém gymnáziu Open Gate, tak později na Kolumbijské Univerzitě. Za tuto pomoc jsem nesmírně vděčný – bakalářské studium neurovědy na jedné z nejlepších univerzit světa by bylo mnohem složitější, zdali vůbec možné, bez této velkorysé podpory. Jako výraz vděčnosti níže uvádím souhrn toho nejdůležitějšího, čeho jsem během mého dosavadního dobrodružství za oceánem dosáhnul.

Má cesta za studiem ve Spojených Státech začala na gymnáziu Open Gate, kde mi byly představeny široké studijní možnosti po dokončení střední školy. Začal jsem tak pomýšlet na studium v zahraničí, které se do té doby zdálo být nedostupným. Na jaře třetího ročníku jsem se proto přihlásil na prestižní letní kurz pro středoškolské studenty na Kolumbijské univerzitě, kam jsem byl posléze úspěšně přijat. Nadace The Kellner Family Foundation i tentokrát štědře podpořila mé akademické snažení, díky čemuž jsem během následujícího léta mohl v New Yorku strávit tři týdny studiem vysokoškolské matematiky, literatury a akademického psaní – vyzkoušel jsem si tedy, jaké by bylo studovat zde, na Columbia College, tradiční Core Curriculum, které kromě zvoleného zaměření sestává ze široké škály humanitních věd. Tento holistický přístup jsem si hned zamiloval – v kombinaci s jejím jedinečným umístěním v New Yorku se tak Kolumbijská univerzita stala mou vysněnou akademickou destinací.

Poté, co jsem a ni byl na podzim čtvrtého ročníku přijat, jsem zde o rok později (na podzim roku 2010) nastoupil k bakalářskému studiu. Již v té době jsem toužil po studiu lékařství, a tak jsem začal plnit pre-medikální kurikulum sestávající ze základních vědeckých předmětů, které je jedním z požadavků pro přijetí na medicínu v USA. Hned během druhého semestru jsem také začal pracovat v laboratoři kognitivní neurovědy, kde jsem se po následující tři roky věnoval behaviorálnímu výzkumu návyku. V létě mezi druhým a třetím ročníkem se mi podařilo získat výzkumný grant SURF (Summer Undergraduate Research Fellowship), díky němuž jsem se výzkumu mohl po tři měsíce věnovat na plný úvazek. Výsledky této studie budu letos na podzim jako jeho hlavní autor prezentovat na prestižním vědeckém sympoziu Society for Neuroscience ve Washingtonu, DC.

Mimo výzkumu jsem se ale samozřejmě také pilně věnoval stránce akademické, jelikož šíře vzdělání byla jedním z hlavních důvodů mého studia ve Spojených Státech, tím spíše na Kolumbijské univerzitě. Kromě mého hlavního zaměření na behaviorální neurovědy sestávajícího z kurzů psychologie a neurobiologie jsem během těchto čtyř let měl možnost prohloubit své znalosti v oborech jako klasická literatura, filosofie, historie umění, historie vážné hudby, nebo historie východní Asie. Zároveň jsem také zdokonaloval své znalosti francouzštiny, což vyvrcholilo pětiměsíčním studiem v Paříži během jarního semestru třetího ročníku, kde jsem se věnoval studiu francouzského jazyka, historie a filosofie. Kolumbijská univerzita tak nadmíru naplnila má očekávání: mohl jsem se věnovat vědám přírodním stejně jako těm humanitním, což nebývale rozšířilo mé obzory pro můj následující život osobní i profesní.

Jak je popsáno výše, pomoci rodiny Kellnerových jsem využíval co nejšíře, ale také co nejzodpovědněji. Jejich velkorysost jsem se snažil vyvažovat tvrdou prací, a to jak v laboratoři, tak na univerzitě. Během všech osmi semestrů se mi podařilo získat vyznamenání Dean’s List pro studenty s průměrem nad GPA 3,6. Na konci studia jsem byl za své akademické výsledky také odměněn latinským vyznamenáním Cum Laude, uděleným nejlepším 25% studentů v ročníku. Zároveň jsem také díky vědeckému výzkumu a akademickým výsledkům ve svém zaměření získal vyznamenání katedry Biologických věd pro nejlepších 10% studentů v oboru. Převzetí diplomu samotného pro mě bylo nezapomenutelnou událostí, přičemž mi byl oficiálně udělen titul B. A., Bachelor of Arts (či latinsky Baccalaurei in Artibus).

Tyto čtyři roky byly jedním obrovským zážitkem, který mě poznamenal na celý život. Přestože jsem měl možnost vychutnat si krás města New Yorku a získal jsem i mnohá přátelství, která potrvají dlouho po promoci, přiznám se, že dosažení výše zmíněných uznání mě stálo také velké úsilí, které jsem předtím nebyl nucen vynaložit. Jsem ale rád, že jsem tuto zkušenost zvládnul se ctí, velmi jsem si ji užil a doufám, že se stane základem pro mé budoucí akademické i kariérní úspěchy.

PS:
Krátce po zakončení studia jsem nastoupil jako výzkumník v laboratoři doktora Hynka Wichterleho (vnuka známého českého vědce doktora Otta Wichterleho), který se ve fakultní nemocnici Kolumbijské univerzity věnuje studiu kmenových buněk a vývoje nervového systému. V těchto dnech také dokončuji přihlášku na školy medicíny. Mám v plánu ucházet se o studium na školách ve Spojených státech, kde bych se rád věnoval klinické péči spojené s biomedikálním výzkumem, abych tak zhodnotil své akademické poznatky, jakožto i vědecké zkušenosti.

Tímto bych rád podpořil všechny, kteří sní o studiu v zahraničí – rozhodně se jedná o neobyčejně obohacující zkušenost, která stojí za vynaložené úsilí a překážky na cestě k ní nejsou nepřekonatelnými, i když je občas nezbytná pomoc druhých. Pokud byste se chtěli dozvědět více o mých zkušenostech či se na mě obrátit s jakýmkoli jiným dotazem, neváhejte mě kontaktovat na e-mailové adrese.

Konečně bakalářem