background image

Jan Hrebík

Náš stipendista od roku 2021
Jan Hrebík
Jan Hrebík

Univerzita

University College Dublin, IE

Obor

Chemistry

Rodné město

Ústí nad Labem

Kontakt

hrebikhonzik@gmail.com

Absolvent gymnázia Open Gate v roce 2021

Znalosti využitelné napříč obory

Na chemii mě fascinuje celkový způsob myšlení, který v ní člověk využívá. Je potřeba chápat koncepty, mít silné matematické a analytické myšlení, ale zároveň jistou kreativitu a smysl „číst mezi řádky“. Zároveň se chemické koncepty prolínají s těmi v ostatních přírodních vědách a každodenním životě. Líbí se mi, že studium přírodních věd člověka vybaví znalostmi a schopnostmi využitelnými napříč obory.

Osobně bych se chtěl věnovat udržitelnosti, ať už se jedná o výzkum obnovitelných zdrojů energie, či řízení jejich implementace; jelikož pocházím z Ústeckého kraje, tak se jedná o problematiku, již vnímám od dětství. Nicméně si dokážu představit, že své znalosti vědy propojím s jiným oborem v rámci magisterského studia a následné praxe. Nesmím však zapomenout zmínit, že na UCD jsou obory přírodních věd koncipovány tak, že i když má student zvolen jako svůj obor např. chemii, má prostor získat minimálně v prvních dvou ročnících přehled i v jiných vědeckých disciplínách. Já proto vím, že získám dovednosti a znalosti i z fyziky, biologie nebo statistiky.

Rozmanitá univerzitní komunita

Ačkoli jsem se původně chtěl vydat na univerzitu do Spojených států, Irsko mě oslovilo finanční dostupností a velmi rozmanitou a mezinárodní univerzitní komunitou. Konkrétně na UCD pak působí profesoři věnující se předním výzkumům v mém oboru, ale zároveň jsou i výbornými učiteli. UCD rovněž oplývá špičkovým vybavením a platí, že její kampus nabízí široké možnosti mimoškolního vyžití a najde se zde opravdu každý – ať se jedná o sporty, či nabídku studentských spolků a aktivit. Mám za sebou teprve první dny studia v zahraničí, ale už teď mohu říct, že by jej měl zkusit každý, kdo o něm alespoň trochu uvažuje.

Při výběru univerzity je rozhodně klíčové se řídit sylabem konkrétního programu. Pro mě osobně byly velkým faktorem rovněž možnosti mimoškolních aktivit, jako jsou studentské spolky, sportovní kluby či různé studentské organizace nabízející možnost dobrovolnictví či pořádání studentských akcí. Rovněž je ale potřeba nezapomínat na lokalitu – sice miluji teplo a sluníčko, ale pravděpodobně si zvyknu (nic jiného mi nezbývá) i na irské nečasy.

Školní dění a výzkum

Jelikož jsem v prvním ročníku bakalářského studia, tak se zatím rozkoukávám a vyhlížím jen nejbližší další kroky. Podobně jako na gymnáziu Open Gate se chci velmi aktivně zapojit do školního dění (studentská unie, organizace konferencí, vedení spolku…) či do výzkumu už na bakalářské úrovni. Co se týče dlouhodobého směřování, chtěl bych znalosti z chemie uplatnit v již zmíněné udržitelnosti. Rovněž bych chtěl šířit povědomí o studiu v zahraničí mezi českými studenty, protože už teď vím, jak moc člověku studium dá a jak moc dokáže pomocná ruka zkušeného mentora studenta posunout a usnadnit minimálně první kroky.

Vše zmíněné nasvědčuje tomu, že se po studiu v zahraničí vrátím do České republiky. Také jsem člověk, který si velmi váží své rodiny a přátel. I první dny na univerzitě, které rozhodně nebyly jednoduché, mi velmi zpříjemňovali mí blízcí po telefonu. Brzy jsem však k již existujícím přátelstvím z dob studia gymnázia navázal přátelství nová a vím, že bych se bez žádných z nich neobešel. Proto si troufám říct, že plánem do budoucna je též být obklopen těmi správnými lidmi.

Moje články a napsali o mně

Všechny články