maturanti Open Gate 2021

Vynikající výsledky absolventů gymnázia Open Gate | 2021

maturanti Open Gate 2021

Plný počet, tedy 45 bodů z mezinárodí maturity International Baccalaureate, obdrželo v roce 2021 pět absolventů gymnázia Open Gate. Top hodnocení 40+ bodů letos získalo 16 z nich a vysoký průměr za všechny absolventy, 39,8 bodu, potvrzuje, že všichni byli prostě skvělí.

Mezinárodní maturita International Baccalaureate je úplně jiná než ta česká. Studenti si vybírají šest předmětů a přípravě se věnují poslední dva roky studia. S hodnocením musí být také trpělivější, obdrží ho až v červenci. A když jsme zprávu o letošních výsledcích absolventů gymnázia Open Gate obdrželi, tak se nám podlomila kolena. Doslova. Plný počet, tedy 45 bodů, pro pět z nich, tak to jsme ještě neměli. 

Jsme hrdí na výsledky všech absolventů. Top hodnocení 40+ bodů letos získalo 16 z nich a vysoký průměr za všechny absolventy, 39,8 bodu, potvrzuje, že všichni byli prostě skvělí. A jak všichni víme, příprava byla po dlouhé týdny distanční výuky mnohem složitější.

Z pěti premiantů Open Gate čerpali čtyři stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation, některé budeme dál podporovat i při jejich studiu na univerzitě. 

Pro srovnání:

  • v květnu 2021 absolvovalo mezinárodní maturitu IB více než 170 000 studentů ve školách po celém světě, jejich průměrný výsledek byl 33 bodů. 
    z celkového počtu absolventů IB jich dosáhlo skóre 40+ bodů pouze 9 %

  • Studenti si Open Gate vybírají díky dostupnému mezinárodnímu vzdělání, které jim dává možnost velmi dobrého uplatnění v globálním světě. Můžou si vybrat IB, českou maturitu nebo různé kombinace obou zkoušek. Převážnou část studia se připravují na všechny možnosti.

Vynikající výsledky absolventů gymnázia Open Gate | 2021