Projekt Univerzity

Projekt Univerzity

Čtete rádi Jamese Joyce nebo obdivujete objevy Stephena Hawkinga? Pojďte studovat na stejnou školu jako oni. Chodit na zahraniční univerzitu nemusí být jen příliš odvážný sen. Pro studenty, kteří mají nadání, jsou akademicky velmi zdatní, ale chybí jim finance na úhradu nákladů spojených se studiem na zahraniční univerzitě, vytvořila Nadace The Kellner Family Foundation projekt Univerzity. Z něj poskytuje finanční granty studentům na prestižních zahraničních univerzitách v zemích Evropské unie, ve Velké Británii, Švýcarsku, USA, Izraeli a dalších zemích po celém světě.

Finanční granty jsou určeny studentům bakalářských programů všech oborů, hlavní váhu mají mimořádné akademické výsledky a nasazení. Důraz však nadace klade především na podporu studentů vědeckých oborů, které jsou pouze omezeně nebo vůbec dostupné na českých univerzitách. Přednost tedy mají studenti přírodních věd - chemie, biologie, fyziky, matematiky a oborů z nich odvozených a také oborů interdisciplinárních.

Správní rada nadace také posuzuje finanční situaci rodiny žadatele. Podpora

Nadaci také zajímá, jak žadatel tráví čas mimo vzdělávání a jaké má plány do budoucna. V neposlední řadě je při výběru stipendistů důležité, co dokáží už teď udělat pro společnost, v níž žijí. Hodnotí se proto jejich dobrovolnická činnost nebo další aktivity směřující k jejich výraznému osobnímu rozvoji. 

Student získává obvykle podporu na celé období bakalářského studia, každoročně ale musí svoji žádost o podporu opakovat. Většina stipendistů čerpá podporu po dobu tří - čtyř let. Při opakované žádosti hodnotí správní rada nadace akademické výsledky i mimoškolní angažovanost.

Výhradně pro absolventy Open Gate, kteří se na prázdniny místo k rodině vracejí do dětských domovů, nebo žijí ve výrazně komplikované sociální situaci, může nadace výjimečně poskytnou grant i během magisterského studia, případně také při studiu v České republice.

 
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.