Projekt Univerzity

Projekt Univerzity | Granty pro studenty bakalářských programů

Čtete rádi Jamese Joyce nebo obdivujete objevy Stephena Hawkinga? Pojďte studovat na stejnou školu jako oni. Chodit na zahraniční univerzitu nemusí být jen příliš odvážný sen.

Pro aktivní studenty, kteří jsou akademicky zdatní, nechybí jim odhodlání a nadšení pro vybraný obor, ale nedostávají se jim finance na úhradu nákladů spojených se studiem na zahraniční univerzitě, vytvořila Nadace The Kellner Family Foundation projekt Univerzity. Poskytuje finanční granty studentům na prestižních zahraničních univerzitách v zemích Evropské unie, ve Velké Británii, Švýcarsku, USA, Nizozemsku a dalších zemích po celém světě. O grant se můžou ucházet absoloventi jakékoliv střední školy.

Finanční granty jsou určeny studentům bakalářských programů všech oborů, hlavní váhu mají mimořádné akademické výsledky a nasazení. Důraz však nadace klade především na podporu studentů vědeckých oborů, které jsou pouze omezeně nebo vůbec dostupné na českých univerzitách. Přednost tedy mají studenti přírodních věd - chemie, biologie, fyziky, matematiky a oborů z nich odvozených a také oborů interdisciplinárních. Více se dozvíte v této části: Komu jsou granty určeny.

Správní rada nadace také posuzuje ekonomickou situaci rodiny žadatele.

Nadaci rovněž zajímá, jak žadatel tráví čas mimo vzdělávání a jak plánuje zhodnocení získaných zkušeností ve prospěch české společnosti. V neposlední řadě je při výběru stipendistů důležité, co dokáží už teď udělat pro společnost, v níž žijí. Hodnotí se proto jejich dobrovolnická činnost nebo další aktivity směřující k jejich výraznému osobnímu rozvoji. 

Student získává obvykle podporu na celé období bakalářského studia, každoročně ale musí svoji žádost o podporu opakovat. Většina stipendistů čerpá podporu po dobu tří - čtyř let. Při opakované žádosti hodnotí správní rada nadace akademické výsledky i mimoškolní angažovanost.

Absolventi osmiletého gymnázia Open Gate, kteří už na střední škole čerpali stipendium od nadace, můžou získat grant i na studium v České republice, případně i během magisterského studia.

 
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.