background image

Chceš zažádat o finanční grant? Vyplň náš formulář.

Formulář elektronické žádosti pro nové žadatele je otevřen od 1. ledna 2025. Vše pak potřebujeme nejpozději do 28. února 2025.

Věnuj, prosím, pozornost sekci Pro nové žadatele níže.

Pro nové žadatele | Ti, kteří dosud grant od naší nadace nepobírají.

Jak podat žádost a co od vás budeme potřebovat?

Je potřeba vyplnit naší Žádost o grant a doložit všechny potřebné dokumenty, které v žádosti najdeš. Tyto dokumenty můžeš vložit kdykoliv v průběhu žádosti.

Dokumentů je více a u některých může trvat déle, než je získáš, proto doporučujeme vyplňovat žádost s dostatečným, několikatýdenním předstihem.

Co budeš k žádosti přikládat

  • Vzkaz správní radě nadace. Co tě zajímá na tvém oboru, proč ho chceš studovat právě na vybrané univerzitě, a hlavně proč by v tom nadace měla podpořit zrovna tebe. 

  • Doporučení od některého z tvých učitelů nebo od toho, kdo ti pomáhá se akademicky či umělecky rozvíjet.

  • Krátký esej v českém jazyce na téma „Čeho bych chtěl ve vybraném oboru dosáhnout, jak bych ho chtěl změnit “. Rozsah je maximálně 1 000 slov.

  • Potvrzení o studiu střední či vysoké školy, případně o dokončení střední školy.

  • Kopie dokladů o jazykových zkouškách z cizích jazyků, pokud takové doklady máš.  

  • Doklady vypovídající o ekonomické situaci rodiny. Například potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmu členů společné domácnosti, daňová přiznání, potvrzení nároků na sociální a jiné příspěvky od státu a podobně.

  • Potvrzení o dobrovolnické práci, středoškolské odborné činnosti nebo výsledcích olympiád a dalších středoškolských soutěží. To můžou být například scany diplomů, potvrzení od vedoucího odborné stáže, potvrzení o dobrovolnické činnosti a tak dále. Zajímají nás i tvé vlastní projekty.

  • Daňové přiznání obou rodičů za předchozí kalendářní rok

Kompletní žádost nám musíš odeslat nejpozději 28. února 2025.

Vyplnit žádost o grant | noví žadatelé

Pro naše stipendisty | Ti, kteří už grant od nás pobírají a chtějí zažádat na další rok.

Jak podat navazující žádost?

Pokud již s podporou naší nadace studuješ, je potřeba vždy znovu zažádat o grant na následující rok.

Kromě údajů, které se zadávaly již minulý rok, budeme navíc potřebovat tvoje dosavadní studijní výsledky a případně i absolvované stáže a další podklady, které doloží tvůj osobní rozvoj.

Žádost je potřeba odeslat nejpozději do 30. dubna.

Vyplnit navazující žádost o grant | naši stipendisté

Vrátit se k rozpracované žádosti

Ke své žádosti se můžeš kdykoli vrátit. Stačí, když zadáš svůj e-mail, do kterého ti přijde link pro přihlášení.

Jak to probíhá?

leden

2024

1

leden
2024

Otevření elektronických žádostí o grant pro nové stipendisty

Od této chvíle můžeš vyplňovat elektronický formulář žádosti a nahrát potřebné dokumenty.

březen

2024

10

březen
2024

Ukončení přijímání žádostí, pokud žádáte poprvé

Termín pro studenty, kteří žádají o grant poprvé. Žádost je třeba odeslat do půlky března 2024. Přesné datum včas upřesníme.

duben

2024

30

duben
2024

Ukončení přijímání žádostí, pokud žádáte opakovaně

Pokud už od nás stipendium čerpáš a chceš zažádat o stipendium i na další rok, je potřeba tak učinit nejpozději do 30. dubna.

květen

2024

květen 2024

Výsledky 1. kola | noví žadatelé

Dáme ti vědět, jestli patříš mezi ty, které si pozveme na rozhovor v průběhu května a června.

červen

2024

květen - červen 2023

Druhé kolo výběru

Druhé koho zahrnuje rozhovor se zástupci nadace a akademické obce.

do 30. června 2024

Oznámení výsledků

Do konce června ti dáme vědět, jestli jsi grant získal/a, a v jaké výši.

Součástí všech žádosti je také Souhlas zúčastněných se zpracováním osobních údajů obsažených ve formulářích. Nadace The Kellner Family Foundation je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, registrována jako správce osobních údajů.