background image

Chceš zažádat o finanční grant? Vyplň náš formulář.

Formulář elektronické žádosti je otevřený od 1. ledna 2023 pro nové žadatele. Vše pak potřebujeme nejpozději do neděle 12. března 2023, 23:59:00.

Věnuj pozornost sekci Pro nové žadatele níže.

Pro nové žadatele | Ti, kteří dosud grant od naší nadace nepobírají.

Jak podat žádost a co od vás budeme potřebovat?

Je potřeba vyplnit naší Žádost o grant a doložit všechny potřebné dokumenty, které v žádosti najdeš. Tyto dokumenty můžeš vložit kdykoliv v průběhu žádosti.

Dokumentů je více a u některých může trvat déle, než je získáš, proto doporučujeme vyplňovat žádost s dostatečným, několikatýdenním předstihem.

Co budeš k žádosti přikládat

  • Vzkaz správní radě nadace. Co tě zajímá na tvém oboru, proč ho chceš studovat právě na vybrané univerzitě, a hlavně proč by v tom nadace měla podpořit zrovna tebe. 

  • Doporučení od některého z tvých učitelů nebo od toho, kdo ti pomáhá se akademicky či umělecky rozvíjet.

  • Krátký esej v českém jazyce na téma „Čeho bych chtěl ve vybraném oboru dosáhnout, jak bych ho chtěl změnit “. Rozsah je maximálně 1 000 slov.

  • Potvrzení o studiu střední či vysoké školy, případně o dokončení střední školy.

  • Kopie dokladů o jazykových zkouškách z cizích jazyků, pokud takové doklady máš.  

  • Doklady vypovídající o ekonomické situaci rodiny. Například potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmu členů společné domácnosti, daňová přiznání, potvrzení nároků na sociální a jiné příspěvky od státu a podobně.

  • Potvrzení o dobrovolnické práci, středoškolské odborné činnosti nebo výsledcích olympiád a dalších středoškolských soutěží. To můžou být například scany diplomů, potvrzení od vedoucího odborné stáže, potvrzení o dobrovolnické činnosti a tak dále. Zajímají nás i tvé vlastní projekty.

Kompletní žádost nám musíš odeslat nejpozději 12. března 2023.

Vyplnit žádost o grant | noví žadatelé

Pro naše stipendisty | Ti, kteří už grant od nás pobírají a chtějí zažádat na další rok.

Jak podat navazující žádost?

Pokud již s podporou naší nadace studuješ, je potřeba vždy znovu zažádat o grant na následující rok.

Kromě údajů, které se zadávaly již minulý rok, budeme navíc potřebovat tvoje dosavadní studijní výsledky a případně i absolvované stáže a další podklady, které doloží tvůj osobní rozvoj.

Žádost je potřeba odeslat nejpozději do 30. dubna.

Vyplnit navazující žádost o grant | naši stipendisté

Vrátit se k rozpracované žádosti

Ke své žádosti se můžeš kdykoliv vrátit. Stačí, když zadáš svůj e-mail, do kterého ti přijde link pro přihlášení.

Jak to probíhá?

leden

2023

1

leden
2023

Otevření elektronických žádostí o grant pro nové stipendisty

Od téhle chvíle můžeš vyplnit elektronický formulář žádosti a nahrát potřebné dokumenty.

březen

2023

12

březen
2023

Ukončení přijímání žádostí, pokud žádáte poprvé

Termín pro studenty, kteří žádají o grant poprvé. Žádost je třeba odeslat do 12. března 2023.

duben

2023

30

duben
2023

Ukončení přijímání žádostí, pokud žádáte opakovaně

Pokud už od nás stipendium čerpáš a chceš zažádat o stipendium i na další rok, je potřeba tak učinit nejpozději do 30. dubna.

květen

2023

květen 2023

Výsledky 1. kola | noví žadatelé

Dáme ti vědět, jestli patříš mezi ty, které si pozveme na rozhovor v průběhu května a června.

červen

2023

květen - červen 2023

Druhé kolo výběru

Druhé koho zahrnuje rozhovor se zástupci nadace a akademické obce.

do 30. června 2023

Oznámení výsledků

Do konce června ti dáme vědět, jestli jsi grant získal/a, a v jaké výši.

Součástí všech žádosti je také Souhlas zúčastněných se zpracováním osobních údajů obsažených ve formulářích. Nadace The Kellner Family Foundation je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, registrována jako správce osobních údajů.