Ostatní projekty

Nadace poskytuje finanční příspěvky také dalším institucím a jednotlivcům na projekty z oblasti vzdělávání, kultury nebo podpory zdraví.

Logická olympiáda 
Nadace poskytuje již několik let podporu Logické olympiádě pro žáky a studenty z celé České republiky. Logickou olympiádu pořádá společnost Mensa ČR. Snaží se tak doplnit spektrum aktivit o soutěž, kde rozhoduje samostatné uvažování a schopnost logického myšlení.

Pražský studentský summit
Nadace je dlouhodobým generálním partnerem Modelu OSN, který je součástí Pražského studentského summitu. Jedná se o každoroční vzdělávací akci, která simuluje jednání reálné OSN. Studenti českých gymnázií a vysokých škol tak rozvíjejí schopnost komunikovat a prosazovat své zájmy.

Časopis Zámeček
Řadu let podporu získává občanské sdružení Duha, a to na vydávání a distribuci časopisu Zámeček. Časopis je od roku 1997 distribuovaný dětem do dětských domovů a dalších zařízení náhradní výchovy.

Rozmarýna
Nadace poskytla finanční příspěvek obecně prospěšné společnosti Rozmarýna, která vede mladé lidi bez rodinného zázemí k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní život.

Spolek přátel Ledra
Nadace přispěla Spolku přátel Ledra na uspořádání putovní výstavy o italském exodu, která vznikla ve spolupráci s italskou Comune di Ledro a Společností přátel Itálie. Výstava prostřednictvím historických fotografií a dokumentů připomněla události z let 1915 až 1918, kdy do Česka bylo z dnešní Itálie vysídleno několik tisíc žen, dětí a starců. Češi tehdy Italy ubytovali ve vlastních domovech.

Publikace
Nadace se finančně podílela na vydání publikace Shakespeare a jeviště svět od předního českého anglisty Martina Hilského. Dále podpořila kompletní vydání jeho překladů Shakespeara pod titulem Dílo – William Shakespeare. Jde o unikátní vydavatelský počin, který čtenáři v jednom svazku předkládá všechny Shakespearovy hry i tzv. romance spolu se Sonety.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.