Nadace poskytla finanční příspěvek obecně prospěšné společnosti Rozmarýna, která vede mladé lidi bez rodinného zázemí k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní život.