background image

Střední odborná škola uměleckořemeslná

Od roku 2020 Nadace spolupracuje se Střední odbornou školou uměleckořemeslnou, které poskytuje prostředky na stipendia pro studenty ze sociálně slabého prostředí a pro děti z dětských domovů.

Řemeslo má zlaté dno

„Na žádné jiné škole ve střední Evropě není možné učit se tolika uměleckým řemeslům jako u nás. Umělecký štukatér, který opravuje historické domy, zámky a muzea se učí jen u nás. Umělecký pozlacovač a umělecký sklenář to samé. Žáci se učí u mistrů v oboru, kteří zase převzali řemeslo od předchozích generací. Zachováváme tradici. Do vyučování zapojujeme odborníky z uměleckých oborů – například znalce drahých kamenů pro zlatníky, restaurátora dřevěných budov v Libušíně pro truhláře nebo restaurátorku kachlových kamen pro keramiky. Daří se nám organizovat také odborné stáže ve firmách v zahraničí, například ve školním roce 2018/2019 bylo 30 žáků v Irsku, Anglii a Norsku. Někteří naši absolventi jsou uznávanými odborníky ve svém oboru.“

Radek Coufal, ředitel školy

Přejít na web školy