background image

Časopis Zámeček

Nadace řadu let přispívá vydavateli časopisu Zámeček – občanskému sdružení Duha. Časopis čtou děti v dětských domovech a dalších zařízeních náhradní péče. Šéfredaktorem Zámečku je Lukáš Kotlár, absolvent gymnázia OPEN GATE a příjemce grantu z projektu Univerzity.

Přejít na web časopisu Zámeček