background image

Cizí jazyky v ZŠ Loděnice

Nadace přispěla Základní škole Loděnice v okrese Beroun, a to na úhradu nákladů spojených se zkvalitněním výuky cizích jazyků.