Projekt Univerzity, setkání stipendistů, leden 2023

Čeští studenti mířící na univerzity do zahraničí mohou žádat o grant od rodinné nadace Kellnerových od 1. ledna do 12. března

Projekt Univerzity, setkání stipendistů, leden 2023

Mladí lidé, kteří se rozhodnou pro studium v zahraničí, mohou vybírat ze stovek univerzit a oborů, včetně takových, které vysoké školy v České republice nenabízí. Na zahraničních univerzitách studentky a studenti oceňují právě nové obory, jejich vzájemnou provázanost, úzké propojení s praxí nebo renomované přednášející a multikulturní prostředí. Přitom je jich většina odhodlána vrátit se zpět do České republiky, aby zde zúročili své mezinárodní zkušenosti. Velkou výzvou však je studium v cizině po finanční stránce. Proto studentkám a studentům bakalářských programů poskytuje Nadace The Kellner Family Foundation granty na úhradu školného a dalších nákladů. Od 1. ledna do 12. března přijímá žádosti o grant pro akademický rok 2023/2024. 

Nadace The Kellner Family Foundation otevřela 1. ledna 2023 již 14. grantové řízení pro studenty univerzit v akademickém roce 2023/2024. Źádosti přijímá elektronicky přes web kellnerfoundation.cz, formulář musí zájemci vyplnit nejpozději do 12. března. Zástupci Nadace posuzují přihlášky ve dvou kolech. Nejprve vyhodnotí informace poskytnuté v přihlášce a vybrané studenty následně pozvou k osobním rozhovorům. „Při hodnocení žádostí o grant se seznámíme s každým jednotlivým příběhem. Zajímá nás motivace, ambice i odhodlání žadatele. Zároveň chceme podporovat mladé lidi, kteří to myslí vážně s uplatněním získaných vědomostí ve prospěch české společnosti. Takové, kteří budou ochotní pomáhat dalším,“ doplnila k hodnocení žádostí Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.

Granty jsou určené studentům bakalářských oborů na zahraničních univerzitách, a to nejen na známých prestižních institucích ve Velké Británii či ve Spojených státech, ale i na špičkových odborných pracovištích ve Švýcarsku, Nizozemsku, Německu, Dánsku, Rakousku a v dalších zemích. „Preferujeme žadatele, kteří si vybrali moderní vědecká studia, například oborů, které v České republice nemají tradici nebo je tu nyní není možné studovat. Česko díky tomu získá právě ty odborníky, kteří tu nejvíc chybí. Každým rokem vybereme také několik studentů uměleckého směru,“ upřesnila Petra Dobešová.

V právě probíhajícím akademickém roce čerpá granty od Nadace The Kellner Family Foundation celkem 59 studentů, kteří si prohlubují znalosti na 50 univerzitách ve 12 zemích. Na těchto vysokých školách se stipendisté věnují hlavně přírodním a lékařským vědám, technickým oborům, ale i ekonomii, právu nebo hudbě.

Za 13 let získalo prostředky na studium i náklady s ním spojené celkem 239 Čechů studujících na univerzitách po celém světě, včetně těch renomovaných jako jsou např. University of Oxford, University of St Andrews, University of Cambridge nebo Yale University.

Profily všech stipendistek a stipendistů jsou zveřejněny na webu Nadace The Kellner Family Foundation.

Odkaz na online žádost.

Další tiskové zprávy

Všechny tiskové zprávy