Grantové řízení pro studenty univerzit má uzávěrku už 30. dubna

Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových vyhlásila další grantové řízení v projektu Univerzity, letos poprvé s uzávěrkou už 30. dubna. V červnu pak nadace vybere studenty, kteří získají finanční granty na úhradu nákladů spojených se studiem na univerzitě nebo vysoké škole. Úspěšní žadatelé budou o podpoře a její výši v akademickém roce 2019/2020 informováni před začátkem letních prázdnin. V dosavadních devíti letech rozdělila nadace mezi 164 studentů bezmála 80 milionů korun. Stipendisté jsou absolventi středních škol z celé České republiky, studují především na zahraničních univerzitách.

Uzávěrka pro podání žádostí do grantového řízení Nadace The Kellner Family Foundation v projektu Univerzity je letos o měsíc dříve. Zájemci o podporu musí přihlášky, včetně všech nutných příloh, doručit na adresu nadace do 30. dubna 2019„Výběr studentů jsme posunuli oproti minulým rokům o měsíc dopředu především pro větší komfort žadatelů. O získání podpory se letos dozvědí ještě před začátkem letních prázdnin,“ zdůvodňuje změnu termínu uzávěrky Hana Halfarová, která se v Nadaci The Kellner Family Foundation stará o projekt Univerzity. „Především budoucí studenti prvních ročníků vysokých škol a univerzit v zahraničí budou ve větším předstihu vědět, jestli už mají zajištěny finance pro pokrytí všech nákladů a můžou se lépe připravit před odchodem do nového prostředí,“ dodává Hana Halfarová.

Dřívější termín je výhodou i pro studenty vyšších ročníků, kteří o podporu nadaci žádají opakovaně. Budou mít dříve výhled do dalšího akademického roku a tím i prostor se po dobu letních prázdnin plně věnovat různým prospěšným aktivitám. „Zejména na univerzitách v zahraničí je běžné, že se studenti o prázdninách věnují dobrovolnictví. V některých oborech využívají letní období také pro intenzivní zapojení do vědecké praxe,“ doplňuje Hana Halfarová. 

O udělení grantu rozhodne správní rada nadace na základě doporučení odborné komise. Při výběru jsou hodnoceny nejen aktuální studijní výsledky žadatele a ambice studovat vybraný obor, ale také plány studenta do budoucna či jeho zapojení do dobrovolnické činnosti. Studijní obor není limitujícím faktorem. Stávající stipendisté se věnují studiu pestré škály oborů od lékařských věd, technických i humanitních oborů až po umění.

V aktuálním akademickém roce studuje s podporou nadace 59 studentů. 90 % stipendistů se vzdělává na zahraničních vysokých školách a univerzitách, nejčastěji ve Velké Británii. Desetina stipendistů studuje na vysokých školách v České republice. 

Profily všech stipendistů zveřejnila Nadace The Kellner Family Foundation na webových stránkách projektu Univerzity. Vedle jejich profilu je zde možné najít také blogy se zážitky a zkušenostmi stipendistů.

**
O projektu Univerzity
Chodit na zahraniční univerzitu nemusí být jen příliš odvážný sen. Pro studenty, kteří mají nadání, motivaci a píli, ale chybí jim dostatek financí, vytvořila Nadace The Kellner Family Foundation projekt Univerzity. Z něj poskytuje finanční granty studentům na prestižních zahraničních a českých univerzitách.

Žádost o grant z projektu Univerzity předkládají uchazeči správní radě Nadace do konce dubna každého roku. K žádosti přikládají dosavadní studijní i jiné akademické úspěchy, potvrzení o jazykových znalostech formou absolvovaných zkoušek, doporučení od osoby podílející se na akademickém nebo uměleckém rozvoji žadatele, informace o vysoké škole nebo univerzitě, esej na téma plánů do budoucna a dokumenty dokládající současnou finanční situaci. Velký důraz je kladen rovněž na tzv. dobrovolnictví, tedy práci studenta pro jeho okolí i celou společnost.

O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení komise ve složení Renáta Kellnerová, Petr Kellner, Hana Halfarová, Petra Dobešová, Radek Špíšek a další zástupci akademické obce. Ve druhém kole výběru se členové komise každoročně setkávají s vybranými studenty při osobním rozhovoru.

Další tiskové zprávy

Všechny tiskové zprávy