53 stipendistů Nadace The Kellner Family Foundation zahájilo  akademický rok 2020/21 na 36 univerzitách v Evropě, USA a Asii

53 stipendistů Nadace The Kellner Family Foundation zahájilo akademický rok 2020/21 na 36 univerzitách v Evropě, USA a Asii

53 stipendistů Nadace The Kellner Family Foundation zahájilo  akademický rok 2020/21 na 36 univerzitách v Evropě, USA a Asii
Finanční granty pro celkem 53 studentů univerzit udělila v akademickém roce 2020/2021 rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových. Nově přijala do projektu Univerzity 16 studentů, dalších 37 pokračuje s podporou nadace ve studiích už více jak rok. Vzhledem k současným opatřením zahájila část stipendistů akademický rok distanční formou. Studují například na University of Oxford, University of Cambridge, University of Edinburgh, Yale University a dalších ve Velké Británii, České republice, USA, Nizozemsku, Německu atd.

Už 193 absolventů středních škol z celé České republiky získalo za 11 let od Nadace prostředky na školné a další náklady spojené s univerzitním studiem. Za toto období Nadace The Kellner Family Foundation poskytla na grantech univerzitním studentům téměř 100 mil. korun.

  • 53 stipendistů zařadila Nadace do projektu Univerzity v akademickém roce 2020/2021.

  • 193 stipendistů získalo finanční granty za 11 let, kdy nadace podporuje české studenty bakalářských oborů převážně na zahraničních univerzitách.

  • Každoročně vyplatí Nadace stipendistům na úhradu školného a dalších nákladů spojených se studiem na univerzitě okolo 10 mil. Kč.

Finanční podporu v akademickém roce 2020/21 bude čerpat 53 studentů, z nich 16 prvním rokem, 10 stipendistů druhým, 13 třetím rokem, 14 studentů čerpá granty čtyři a více let. Již tradičně jsou mezi stipendisty nejoblíbenější univerzity ve Velké Británii, kam míří letos celkem 34 z nich. Devět stipendistů zvolilo pro svá studia vysoké školy v České republice, další pak budou své znalosti prohlubovat v USA, Rakousku, Německu, ale i v Nizozemsku, Švýcarsku nebo Číně. 

Vzhledem k aktuálním opatřením v souvislosti s celosvětovou pandemií covid-19 zahájila sice většina studentů akademický rok přímo v místě studia, velkou část výuky ale absolvuje online formou, jak potvrzuje třeba Tea Vulasová, absolventka gymnázia Open Gate a nyní studentka oboru Human Resources Studies na nizozemské Tilburg University:

Výuka se nám pro celý první semestr kompletně přesunula do online. Denně tedy trávím opravdu hodně času sledováním dobrovolných přednášek, zapojováním se do povinných seminářů, čtením učebnic a odesíláním úkolů s tím rozdílem, že se teď vše odehrává před mým notebookem v jedné místnosti. Pro nikoho tato situace není lehká, všichni jsme si museli zvyknout na naprosto novou formu vzdělávání.

Tea Vulasová

Mezi stipendisty jsou ale i studenti, kteří první semestr či trimestr na zahraniční alma mater absolvují distanční formou ze svého domova v České republice a do zahraničí se přesunou až v druhé polovině, resp. třetině akademického roku.

Studijní obory, ve kterých se vzdělávají stipendisté zařazení do projektu Univerzity, zůstávají dlouhodobě stabilní – nejčastěji to jsou lékařské a přírodní vědy, technické obory a ostatní humanitní a společenské obory. Oblíbeným studijním zaměřením je i letos ekonomie a management, tři stipendisté se věnují uměleckým oborům, jeden student pak politologii a mezinárodním vztahům.

Podporujeme studenty různých oborů. Stále více ale přihlížíme k využití studovaného oboru v České republice a přínosu pro českou společnost.

Petra Dobešová

Petra Dobešová

členka správní rady

Petra Dobešová je členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation, která je zároveň jedním z členů komise posuzující žádosti uchazečů o grant. 

Přehled oborů, které studují na univerzitách 2020/2021

Stipendisté se zavazují k tomu, že alespoň tři roky, v následujících deseti letech po dokončení studií, odpracují v České republice. Takovým příkladem může být třeba Filip Polák, absolvent britské University of South Wales a dřívější stipendista projektu Univerzity, který v akademickém roce 2019/20 dokončil studium oboru Computing a od října 2020 nastoupil do pražské IT firmy, kde znalosti nabyté během studijního pobytu ve Velké Británii nyní využije ve vývoji medicínských aplikací. 

53 stipendistů Nadace The Kellner Family Foundation zahájilo  akademický rok 2020/21 na 36 univerzitách v Evropě, USA a Asii

O projektu Univerzity

Studovat na zahraniční univerzitě nemusí být jen příliš odvážný sen. Nadace The Kellner Family Foundation poskytuje finanční granty českým studentům, kteří se vzdělávají především v bakalářských oborech zahraničních univerzit.

Žádost o grant z projektu Univerzity předkládají uchazeči správní radě Nadace do konce dubna každého roku. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení komise složené z členů správní rady Nadace a dalších odborníků. Ve druhém kole výběru se členové komise každoročně setkávají s vybranými studenty při osobním rozhovoru.

Další tiskové zprávy

Všechny tiskové zprávy