61 studentů univerzit získalo v tomto akademickém roce finanční granty

Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, The Kellner Family Foundation, přijala v tomto akademickém roce do projektu Univerzity celkem 61 studentů. Poskytuje jim finanční granty na úhradu nákladů spojených se studiem především na zahraničních univerzitách.

Za deset let, kdy nadace české studenty univerzit podporuje, zařadila do programu už 177 stipendistů.  Nejčastěji tito studenti získávají znalosti v technických, přírodovědných a humanitních bakalářských oborech na britských univerzitách, v České republice nebo v USA. Stipendisté studují například na University of Cambridge, University of Oxford nebo Yale University. 

  • 61 stipendistů zařadila nadace do projektu Univerzity v akademickém roce 2019/2020.

  • 177 stipendistů získalo finanční granty za deset let, kdy nadace podporuje české studenty převážně na zahraničních univerzitách.

  • Každoročně vyplatí nadace stipendistům na úhradu školného a dalších nákladů spojených se studiem na univerzitě okolo 10 mil. Kč.

„Dáváme přednost studentům lékařských, vědeckých, technických nebo ekonomických bakalářských oborů. Mezi našimi stipendisty jsou také nadějní hudebníci,“ řekla Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.

Při výběru stipendistů mimo jiné hodnotíme, jak mohou být nabyté zkušenosti v zahraničí prospěšné pro Českou republiku. To je pro nás opravdu důležité.

Petra Dobešová

Petra Dobešová

členka správní rady

V tomto akademickém roce nadace nově přijala 13 univerzitních studentů, 48 jich pokračuje ve studiu ve druhém nebo vyšším ročníku. Nejčastěji studují ve Velké Británii na University of Cambridge, University of Oxford a dalších 15 univerzitách; na 5 univerzitách, včetně Yale University, v USA a dále na univerzitách v ČR, Rakousku, Nizozemsku, Japonsku nebo Německu. Zkušenosti získávají studiem lékařských věd, často s přesahem do chemie a biochemie nebo biotechnologických oborů, populární jsou také technické a IT obory či humanitní a společenské vědy.

Profily všech stipendistů zveřejnila Nadace The Kellner Family Foundation na webových stránkách projektu Univerzity. Jsou zde také blogy se zážitky a zkušenostmi stipendistů.

O projektu Univerzity

Nadace The Kellner Family Foundation poskytuje finanční granty  českým studentům, absolventům jakékoliv střední školy, kteří pokračují ve studiu bakalářského oboru především na zahraniční univerzitě. Žádost o grant z projektu Univerzity předkládají uchazeči správní radě Nadace do konce dubna každého roku. O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení odborné komise. Ve druhém kole výběru se členové komise setkávají s vybranými studenty při osobním rozhovoru.

61 studentů univerzit získalo v tomto akademickém roce finanční granty

Další tiskové zprávy

Všechny tiskové zprávy