O nás

Vznik obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. iniciovala v roce 2010 rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových s cílem pomáhat zvyšovat kvalitu výuky ve veřejných základních školách. Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v České republice, který je výhradně financován Nadací The Kellner Family Foundation.

Naší vizí je škola, kde

  • se každý žák učí naplno a s radostí a své učení si řídí;
  • každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu;
  • panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Věříme, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat.  Zaměřujeme se na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporujeme také lídry škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí.

Obsahově se zaměřujeme na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení. Více o našich zkušenostech najdete v části Naše zaměření.

Spolupracujeme celkem se 113 školami v různých lokalitách České republiky.  Školou vybraní učitelé se setkávají v lokálních sítích a jsou také zapojeni do celorepublikové projektové učící se komunity, využívají pomoci pedagogických konzultantů a silného odborného zázemí projektu. Společně vytváříme a sdílíme know-how a zkušenosti s budováním bezpečné a podnětné kultury pro učení.

Více o spolupracujících školách se dozvíte v části Projektové lokality.

 
 
Zpět na hlavní stránku