background image

Čtenářské kontinuum

Čtenářské kontinuum vyvinuté v Pomáháme školám k úspěchu ukazuje postupný vývoj dítěte od nečtenáře k nezávislému přemýšlivému čtenáři.

Jak si dítě utváří vztah ke čtení, učí se číst a o čteném přemýšlet a využívat přečtené v učení i životě.

Jako mapa pomáhá zjistit, kam dítě na své cestě už došlo, a radí jak pokračovat dál.

Učíme se mapovat porozumění čtenému a formulaci názorů

Práce se Čtenářským kontinuem pomáhá učitelům mapovat, jak jejich žáci postupují na cestě k porozumění psanému textu a svobodné formulaci vlastních názorů. A průběžně je vede k tomu, aby ve výuce došli co nejdál, a to v různých ročnících i různých předmětech. Pokud víme, je naše kontinuum v Česku nejucelenějším nástrojem svého druhu. Pedagogům ze škol zapojených do projektu ho nabízíme zdarma.

Online Čtenářské kontinuum – Pomoc pro hodiny s četbou textu

V tištěném Čtenářském kontinuu poznáváme, co všechno čtenář dělá, když se postupně zlepšuje ve čtení, a jak můžeme rozvíjet jeho vztah k četbě. Na webové platformě www.ctenarskekontinuum.cz najdete navíc příklady konkrétních výkonů čtenářů nebo ukázku hodiny, která k tomu žáka vedla. Kromě toho si můžete stáhnout texty vhodné pro práci s žáky na různé úrovni čtenářství.

Webová platforma je obohacena také o videoukázky, které jsme pořídili v uplynulých letech díky spolupráci s učiteli, kteří projevili odvahu a nechali se natočit. Videa nejsou míněna jako vzorová ve smyslu „přesně takhle to také dělejte“. Dokumentují profesní vývojovou etapu učitelů, někdy ukazují i rozmanitost pedagogických přístupů a také rozdílné výkony žáků.

Ukázky z webové platformy vám nabízíme pod textem.

Registrovat se do webové platformy Čtenářského kontinua mohou ti učitelé, kteří pracují v některé ze škol v projektu Pomáháme školám k úspěchu nebo kteří prošli některým z vybraných certifikovaných kurzů RWCT.

O autorech kontinua

Čtenářské kontinuum vzniklo v našem projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Podíleli se na něm Ondřej Hausenblas, Michala Kafková, Hana Košťálová, Květa Krüger, Jiřina Majerová, Zuzana Maňourová, Ivo Mikulášek, Irena Poláková, Radka Sobolová, Kateřina Šafránková, Jana Štístková, Miroslava Škardová, Miloš Šlapal a Ida Viktorová.