Pomáháme školám k úspěchu v letech 2009 - 2020

Od vzniku obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám v úspěchu v roce 2009 začalo na vzdělávání dětí nahlížet jiným způsobem již na 4000 pedagogů ve 110 školách. Naší prací jsme ovlivnili vzdělávání na 30 000 žáků ve veřejných školách. Proměňujeme naši vizi "Každý žák se učí naplno a s radostí a své učení si řídí" v realitu. Jak jsme toho dosáhli?

Obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu je jedním z hlavních pilířů dlouhodobé a systémové podpory českých veřejných základních škol poskytované nadací manželů Renaty a Petra Kellnerových.

V roce 2009 byl sestaven expertní tým nově vzniklé společnosti pod vedením Hany Košťálové. 

V roce 2010 se do projektu Pomáháme školám k úspěchu zapojily první dvě školy - ZŠ Kunratice z Prahy a ZŠ Mendelova z Karviné a společně jsme začali směřovat k tomu, aby se "každý žák učil naplno a s radostí." Další školy se pak připojily v září 2012, 2015 a 2017. Každá škola dostávala projektovou podporu po dobu pěti let, po uplynutí této doby pak nadále zůstala v projektové síti.

Podpora, kterou školy v průběhu projektu dostávaly, měla rozmanitou podobu:

  • získaly pedagogického konzultanta, který působil přímo na škole,
  • obdržely finanční podporu (např. na podporu kolegiální spolupráce, párovou výuku, účast na akcích, vzdělávání učitelů, výjezdy učitelského sboru, asistenty pedagoga, školního psychologa nebo materiální vybavení),
  • využívaly odbornou podporu vedení projektu,
  • získaly možnost účastnit se projektových akcí (letní školy čtenářství, Festival pedagogické inspirace, program pro vedení škol),
  • pro učitele jsme připravovali sdílení (zaměřená např. na školní družiny, asistenty pedagoga, tělesnou výchovu nebo formativní hodnocení).

Za deset let projektu se nám podařilo dosáhnout mnoha úspěchů.  

Lidé v projektu získali mnohá ocenění - více na stránce  Ocenění.

Zorganizovali jsme několik ročníků Festivalu pedagofické inspirace.

Vznilkl čtenářský tým a vyvinuli jsme platformu Čtenářské kontinuum.

Jsme partnery s mnoha významnými vzdělávacími organizacemi a projekty.

Do projektu se zapojilo mnoho významných osobností českého vzdělávacího systému - více v Lidé v projektu.

Do roku 2021 získalo díky obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu podporu již více jak 100 veřejných základních škol a výše finanční podpory z rodinné nadace manželů Kellnerových činila 350 mil. Kč.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.