Pomáháme školám k úspěchu v letech 2009 - 2020

Od roku 2010 se společně se zapojenými školami učíme, jak směřovat k tomu, aby se „každý žák učil naplno a s radostí.“ Zaměřujeme se zvláště na podporu kritické gramotnosti postavené na čtenářství a pisatelství. Usilujeme o to, aby školy pěstovaly kulturu bezpečnou pro učení každého, dětí i dospělých. Snažíme se, aby se učitelé učili tomu, co okamžitě a viditelně pomůže v učení žákům ve třídách, kde právě vyučují.

Za stále důležitější považujeme, aby si každý, malý i velký, řídil své učení tak, aby mu pomáhalo dosahovat toho, co je pro něj důležité.

Na konci roku 2009 správní rada Nadace The Kellner Family Foundation založila obecně prospěšnou společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., která má za úkol realizovat projekt zabývající se podporou zvyšování kvality výuky v českých veřejných základních školách. Na koncepci nového projektu začal pracovat expertní tým pod vedením Hany Košťálové, naší současné programové ředitelky.

Přečtěte si, jakou cestu jsme v letech 2009 - 2020 prošli a na co v současné podobě PŠÚ navazujeme.

Zpět na hlavní stránku