Prvouka 3. ročník, Lidské tělo – Krev

Na záznamu uvidíme hodinu prvouky ve 3. ročníku. Žáci se v jejím průběhu snaží najít odpověď na otázku, proč lidé nevykrvácí, když se říznou např. do prstu. Hodina je vedena konstruktivisticky, podle tzv. třífázového modelu učení, a míří na oborové i čtenářské cíle. Žáci mají možnost pracovat s různými zdroji informací a porovnávat je. Pracují ve skupinkách, z nichž každá má jiné téma - červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky. Čtvrté téma (krevní plazma) slouží učitelce k modelování způsobu práce, o který žáky žádá.

Další videa

Všechna videa