Čtenářská hodina 1. ročník, Čtenářské strategie - Předvídáme, hledáme v textu odpovědi na otázky

Záznam z hodiny čtení v 1. třídě ukáže, jak děti samostatně předvídají z obrázku a textu, hledají v textu důkazy a zdůvodňují své předpovědi. Paní učitelka pracuje s publikací Čteme s porozuměním každý den (1. třída) a učí děti vedle předvídání i dalším důležitým čtenářským dovednostem a strategiím (hledání hlavní myšlenky textu, určování postav a prostředí, rozlišování mezi fantazií a realitou, porovnávání a určování posloupnosti).

Další videa

Všechna videa