Čtenářská lekce 1. ročník, Předvídání z obrázků (Nový domek pro myšku)

V ukázce naleznete inspiraci pro práci s prožitkovým textem v první třídě. Tuto výuku někdy nazýváme čtení s nečtenáři, to proto, že se děti ještě teprve učí číst. Žáci trénují předvídání dalšího průběhu příběhu, využívají různé pomůcky. Učí se formulovat své myšlenky a nacházet důležité myšlenky příběhu.

Další videa

Všechna videa