Čtenářská hodina 2. ročník, Metakognice - Seznamujeme se se čtenářskými strategiemi

Záznam z hodiny čtení ve 2. třídě ukáže, jak se děti učí porozumět důležité čtenářské strategii – vytváření souvislostí. Jedná se o první ze šesti strategií a mnoha čtenářských dovedností, které budou děti každý den trénovat v pracovních listech publikace Čteme s porozuměním každý den, 2. třída. Video zachycuje, jak paní učitelka představuje dětem změny, které je čekají v druhém díle této publikace. Celý první díl (Čteme s porozuměním každý den, 1. třída) již mají za sebou. Žáci jsou tedy zvyklí na tento způsob práce a vykazují velké porozumění textu i otázkám, které na danou dovednost míří. Žáci uvažují metakognitivně – vědí, jak čtenářské dovednosti fungují a jak je popsat, teď se učí podobně uvažovat i o vybraných strategiích.

Další videa

Všechna videa