Prvouka 2. ročník, Rozmnožování rostlin

Na záznamu uvidíme dvouhodinovku prvouky ve 2. ročníku na téma Rozmnožování rostlin. Učitelka v hodinách míří na oborové cíle, zároveň rozvíjí i čtenářské dovednosti a strategie svých žáků (vizualizace, posloupnost). Využívá k tomu i svůj soubor textů o skřítku Ostružinkovi (propojující naučná témata o přírodě s pohádkovým příběhem na pokračování). Učitelka dbá na to, aby výuka probíhala konstruktivisticky a badatelsky – žáci si nejprve vytvářejí vlastní představu a hypotézu o tématu, později zjišťují informace z textů, obrázků a přímým pozorováním rostlin. Na závěr svoje nové poznatky reflektují vlastními slovy. V hodinách mají žáci mnoho prostoru hledat různá řešení a argumentovat.

Další videa

Všechna videa