Přírodopis 6. ročník, Členovci - párová výuka

V ukázce máme možnost nahlédnout do hodiny přírodopisu s párovou výukou. Žáci pracují v týmu s pracovní listy a návodnými otázkami a závěry žáků jsou současně evokací pro další výukový celek. V závěru nám obě paní učitelky přiblíží výhody párové výuky.

Další videa

Všechna videa