Matematika 4. ročník - Slovní úlohy

Vyučovací hodiny matematiky ve 4. ročníku, kde žáci řeší slovní úlohy. Obě vyučovací hodiny uvidíme tak, jak se odehrávaly za sebou, včetně organizace hodin. Učitelka začíná matematickou rozcvičkou, která děti vtáhne do matematiky a následným řešením dvou slovních úloh. Úlohy jsou náročné. Přesto se první z nich podaří vyřešit celkem bez větších potíží. Během řešení dochází k dalším klíčovým momentům. Např. úprava matematického jazyka, přesná argumentace, spolupráce a interakce žáků mezi sebou, snaha žáků najít pravdu, nikoli zvítězit apod. U druhé slovní úlohy volí učitelka jinou organizační strukturu třídy. Ukáže se, že tato úloha je náročná příliš. Učitelka se dostává do potíží. Vhled do úlohy získá jen část žáků. Finále ukáže, že nejúčinnější strategii volila skupiny nejslabších žáků, která úlohu modelovala.

Další videa

Všechna videa