Dílna čtení 8. ročník

Záznam z dílny čtení v 8. ročníku nám ukáže, jak se při dílně čtení dá zapojit i poučení poměrně „teoretické“ – pochopení toho, jaký význam pro čtenáře a čtení mají některé nejzákladnější pojmy. V této hodině žáci ke své slušné znalosti třídění druhů a žánrů krásné literatury přidávají osobní zkušenost s tím, jak jsou žánrové rysy v textech vyjádřeny, jak je možné si jich povšimnout a jak podle nich probíhá čtení i prožitek. Žáci po vstupní rekapitulaci znalosti o literárních druzích a žánrech dostali k volné četbě v 15 minutách komplexní úkol: Přepsat ho jako pohádku, nebo jako baladu, anebo jako bajku. Svou znalost rysů žánru a jejich prostředků uplatnit pro svůj úsek textu, tedy nejen je vyjmenovat, ale skutečně z nich tvořit. Tato hodina s dílnou čtení je příkladem toho, jak je možné propojit ve výuce jednak rozvoj skutečného čtenářství (skrze četbu žákem vybraného vlastního textu) s poskytováním poznatků obecných, které však mohou a mají žákovo čtení dál obohacovat a posouvat ho na vyšší úroveň čtenářského rozvoje.¨

Další videa

Všechna videa