Dílna čtení 7. ročník, Zkoušíme určit žánr spolužákovy knihy

V první části videa nahlédneme do dílny čtení v 7. ročníku - žáci představují svou knihu, dávají si zpětnou vazbu, formulují svá ocenění a doporučení. Ve druhé části ukázky odhadují žáci žánr spolužákovy knihy, svůj odhad podkládají argumenty. Učitelka při práci využívá RWCT metody. V poslední části videa nás paní učitelka seznamuje se strukturou hodiny a dílnou čtení ve své třídě i přínosy takto vedené hodiny, nabízí své tipy a doporučení.

Další videa

Všechna videa