Dílna čtení - 5. ročník

Záznam z dílny čtení v 5. ročníku nám ukáže, jak ji zvládají děti, které se brzo (po dvou měsících školního roku) naučily režim dílny respektovat a využívat. Zároveň vidíme, jak učitel vede děti, aby postupně zlepšovaly jednu ze složek svého čtenářství – tentokrát propojování čteného textu a vlastních zkušeností životních nebo čtenářských. Z předchozích zápisků žáků o četbě učitel viděl, že si někteří nedokážou toto propojení navodit. Cíl hodiny i důvody k němu učitel žákům na začátku vysvětlil a i průběžně pečuje o to, aby věděli, kvůli čemu si zápisky svých vzpomínek pořizují a sdílejí.

Další videa

Všechna videa