Anglický jazyk 1. ročník, Toys

Párová výuka anglického jazyka v 1. třídě, ukázka výuky s pohybem a mnoho aktivit zapojující všechny žáky do výuky formou různých her.

Další videa

Všechna videa