Aktuality (PŠÚ)

background image

Pomáháme školám k úspěchu

17. 5. 2022

Rosická Pavlína

Společné profesní učení formou zkoumání hodiny

„Účast na společném zkoumání toho, jak zlepšit výuku a učení, je nejúčinnější z aktivit, po kterých může školní lídr sáhnout, když chce zlepšit výsledky učení žáků.“ Co nám tímto citátem výzkumnice – pedagožka - Vivian Robinsonová říká? Nabádá vedení škol, aby nepodporovali pouze tzv. další vzdělávání pedagogických pracovníků. Mají se snažit o to, aby se členové jejich sborů učili tím, že budou zkoumat vlastní praxi. 

Zkoumání, to zní možná trochu vědecky, jako by to nepatřilo k práci běžného učitele. Jak to může probíhat? Podívejme se do kabinetu ve škole v jedné pražské čtvrti.  

Téma
Roky

Pomáháme školám k úspěchu

29. 4. 2022

Markéta Špaková, ZŠ Horní Planá

Žáci se nechtějí biflovat, chtějí poznávat věci z běžného života

Pomáháme školám k úspěchu

14. 4. 2022

Máme možnost ovlivnit, kam se bude ubírat revize kurikula. Pojďme se zapojit!

Čas je už jen do 21. dubna.

Pomáháme školám k úspěchu

12. 4. 2022

ZŠ Zdice

Díky učitelce z Ukrajiny se děti cítí tak dobře, že už zlobí stejně jako čeští žáci

Pomáháme školám k úspěchu

10. 4. 2022

Pomáháme školám k úspěchu

Co nám přinesla oborová a prožitková setkání

Pomáháme školám k úspěchu

5. 4. 2022

Učící se skupiny v síti škol

Chceme se s vámi podělit o zkušenost, kterou jsme získali s učící se skupinou ve školách z Moravskoslezského kraje.

Pomáháme školám k úspěchu

24. 3. 2022

Kdo hodně čte, píše bez gramatických chyb

Cílem není vychovat jazykovědce, ale lidi, co umějí porozumět textu. To totiž v životě použije každý.

Pomáháme školám k úspěchu

8. 3. 2022

Kateřina Sládková, Iva Hermannová

Společné plánování, vyučování i reflexe. Párová výuka podporuje nejen žáky, ale rozvíjí i kompetence učitelů

Pomáháme školám k úspěchu

23. 2. 2022

Hana Antonínová Hegerová

Na cestě k udržitelnému a smysluplnému profesnímu učení učitelů

Pomáháme školám k úspěchu

16. 2. 2022

Setkání rozvíjející čtení a myšlení v oborech

Ve čtvrtek 10. února se sešlo 40 pedagogů ze škol zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Hlavním tématem třídenního setkání bylo sebeřízení žáků.

Pomáháme školám k úspěchu

2. 2. 2022

Inspirativní rozhovory s řediteli základních škol

Jak různé školy vytvářejí podmínky pro spolupráci učitelů, co všechno vyzkoušely, co se osvědčilo a co ne, si můžeme přečíst v knize inspirativních rozhovorů s řediteli.

Pomáháme školám k úspěchu

17. 1. 2022

Nominujte učitele, kteří neučí předměty, ale učí děti

„Na učitelích záleží,“ je motto soutěže Global Teacher Prize Czech Republic, která se od roku 2017 snaží zvýšit prestiž učitelského povolání.

Pomáháme školám k úspěchu

5. 1. 2022

Spolupracovat nestačí

Spolupracovat nestačí – Co má největší dopad na učení žáků?