Daniel Andrle

* 1997

Střední škola

gymnázium Děčín, osmileté gymnázium Open Gate (absolvováno v roce 2016)

Vysoká škola

The University of Edinburgh, UK, čtyřletý obor MA, German and English Languages (od roku 2016)

E-mail

d.an.drle97@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

český, anglický a německý jazyk, dějepis, výtvarné umění

Cíle

Co se akademických ambicí týče, nebráním se představě budoucího usilování o doktorský titul ve svém oboru. Ať už studiem nabyté vědomosti upotřebím ve sféře praktické nebo vědecké, chtěl bych si vždy najít čas na vlastní literární tvorbu.

Zájmy

Ve volném čase se věnuji jazykům, literatuře a v neposlední řadě také experimentování s vlastními pisatelskými počiny, a to zejména básnickými. Nikdy nepromarním možnost navštívit divadlo. Volno také rád trávím v rodinném kruhu nebo ve společnosti přátel.

Představení studenta

Pocházím z Děčína, města ležícího jen kousek od severních hranic s Německem, což by se přirozeně dalo považovat za příčinu mého zalíbení v germánských jazycích.

V Děčíně jsem zatím prožil většinu života. Po absolvování základní školy jsem jeden rok strávil na zdejším gymnáziu, načež jsem přestoupil na gymnázium Open Gate, kde jsem díky laskavé podpoře Nadace The Kellner Family Foundation mohl studovat následující tři roky. Studium na Open Gate jsem završil úspěšným složením zkoušek mezinárodní maturity International Baccalaureate. Mimo jiné jsem se rovněž účastnil programu The Duke of Edinburgh's Award. Během oněch tří skutečně šťastných let jsem díky vlivu inspirujících učitelů objevil své nadšení pro krásy studovaných jazyků a jejich literatur.

Jistá vášeň pro jazyk a četbu mne životem doprovázela již od základní školy, avšak až na Open Gate jsem dospěl k tomu plně se poddat tomuto nutkání při rozhodování se o směru dalšího studia. I proto jsem nakonec zvolil Edinburskou univerzitu, která si během své dlouhé historie ve světě vydobyla reputaci prestižní vzdělávací instituce.

Daniel Andrle
Zpět na hlavní stránku