Konec se blíží

Je tomu skutečně tak. Konec se nezadržitelně a s trochou štěstí snad i neodvratně blíží. Případný čtenář ovšem smí zachovat klid – nesnažím se tímto prohlášením prorokovat jakési tragické finále, do kterého by měla vyústit současná bezútěšná situa,ce, která menší či větší měrou nepřestává zásadně ovlivňovat životy nás všech. Oním neúprosně se blížícím koncem nemíním zde samozřejmě pranic jiného, nežli závěr svého studia při Edinburské univerzitě.

Několik měsíců to nicméně ještě trvat bude. Být již na samém konci by znamenalo mít všechny závěrečné práce a zkoušky – které mě stále ještě teprve čekají a jako takové se nikoli pomalu, ale pohříchu velice jistě stávají předmětem mých čím dál častěji mne pronásledujících snů – bezpečně za sebou, a to snad i zcela kompletně a zdárně. V těchto několika málo zbývajících měsících se ve Skotsku však již žádné z studium omezujících opatření nestačí rozvolnit a já tak v Edinburghu nyní již bez sebemenší pochyby definitivně dostuduji z domova. Mimo to nás nedávno dostihlo rektorské oznámení o nezvratném zrušení letních promocí, ve hře je pouze jakási opožděná alternativa bez pompy; víme tedy, že řádně promovat nebudeme.

Zoufat si netřeba, drazí mí čtenáři – alespoň ještě ne úplně; opravdovému loučení se všemi náležitostmi takové příležitosti příslušícími jest teprve proběhnout až v příští zprávě, kterýžto příspěvek coby dvanáctý a poslední apoštol jednou pro vždy uzavře několikaletý sled těchto mých pravidelných povídání o jedné studijní avantýře ve skotské metropoli. — Do té doby, od které nás ostatně dělí ještě téměř celá třetina roku, přeji svým kolegům ve zbrani, kterou je vzdělání, mnoho sil do konce stávajícího semestru a ročníku a vůbec všem vespolek potom především pevné zdraví, které je nyní vzácnější než kdy předtím…