Nina Fuchsová

* 1995

Střední škola

Osmileté gymnázium OPEN GATE, absolvováno 2015

Vysoká škola

Anglo-American University in Prague obor Mezinárodní vztahy, studium zahájeno v srpnu 2015

E-mail:

nina.fuchsova@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

zeměpis, angličtina a francouzština, Nations and Nationalism (Národy a nacionalismus), History of the Cold War (dějepis Studené války), Political Geography (Politický zeměpis)

Cíle

Vystudovat bakalářské studium zde v České republice a magisterské studium dokončit v zahraničí. Jasný obraz o tom, jakou profesi bych chtěla dělat, ještě nemám, ale co můžu říct s jistotou je, že chci pomáhat. Důvodem pro toto rozhodnutí se staly mé zkušenosti se světem, v kterém žiju, ve světě, kde peníze jsou upřednostňovány před lidským srdcem. Zatím mě srdce táhne k neziskovým organizacím, ale kdo ví, kam mě studium a zkušenosti zavedou. Mým cílem je tudíž vést život, na který budu moci ve stáří vzpomínat a říct si, že jsem žila naplno. A to nejen pro sebe a své nejbližší, ale i pro ty (ať už lidi, životní prostředí či zvířata), kterým jejich lidská práva byla upřena a v případě zvířat jejich svoboda a život byly ohroženy.

Zájmy

Cestování a poznávání jiných kultur, rozšiřování znalostí v oboru mezinárodních vztahů, čas strávený s přáteli, sport, design a mnoho dalších.

Představení studenta

Díky Nadaci The Kellner Family Foundation jsem úspěšně dokončila středoškolské vzdělání na prestižním gymnáziu OPEN GATE. Během studií na této škole jsem měla možnost poznat nové kultury díky výměnným pobytům. Největším zážitkem pro mě byla návštěva Indie, kam jsme jeli pomáhat do vesnic. Zúčastnila jsem se také opakovaně Pražského studentského summitu, který ve mně vzbudil vášeň pro má nynější studia.

Od srpna roku 2015 studuji na Anglo-American University in Prague obor mezinárodní vztahy, což mi opět umožňuje Nadace The Kellner Family Foundation. Proto bych chtěla ještě jednou poděkovat za možnost nadstandardního vzdělání, které ze mě dělá studentku s otevřenou myslí, schopností kritického myšlení a sebereflexe. Studentku, která chce též pomáhat, protože v tom vidí smysl. 

Nina Fuchsová
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.