background image

Jan Holický

Náš stipendista od roku 2023
Holický Jan
Holický Jan

Univerzita

University of Amsterdam, NL

Obor

Political Science

Rodné město

Kadaň

Kontakt

durbakhonza@gmail.com

Absolvent gymnázia Open Gate v roce 2023

Chci studovat problémy, kterým čelí společnost

Sám se velmi zajímám o problematiku vzdělávání a ohrožení dostupnosti kvalitního vzdělání pro marginalizované skupiny v Česku i celosvětově. Cítím, že je nesmírně důležité upozorňovat na problémy týkající se strukturální nerovnosti, pokud jde o vzdělání a sociální zabezpečení, které jsou často běžnými médii přehlíženy. Tyto problémy, i když je mnozí ignorují, mají obrovský dopad na nás všechny.

Znalosti získané studiem bych rád využil k tomu, abych se aktivně podílel na zlepšování těchto podmínek a informoval obyvatelstvo o negativních dopadech zanedbávání znevýhodněných komunit, jako je romská komunita, jejíž jsem sám součástí.

Právě tyto ideály se odrážejí v kvalitě vzdělávání na University of Amsterdam, která během let vyprodukovala řadu vysoce postavených politiků, kteří jsou pro mě inspirací. Moc se těším na to, až se dozvím a pochopím více o politice z nové perspektivy.

Holický Jan

Jan Holický

Jiná perspektiva

Nizozemsko je proslulé jedním z nejsložitějších a zároveň dobře fungujících politických systémů v celé Evropě. Nizozemský model, postavený na rovnoprávnějším zastoupení populačních ideálů, je založen na spolupráci a komunikaci, klíčových rysech, které jako by mizely z moderní politiky, otrávené populismem a nerovností. Právě tyto ideály se odrážejí v kvalitě vzdělávání na University of Amsterdam, která během let vyprodukovala řadu vysoce postavených politiků, kteří jsou pro mě inspirací. Moc se těším na to, až se dozvím a pochopím více o politice z nové perspektivy.

Volný čas

Mimo zájem o politiku mě životem provází i láska k hudbě a produkci. V rodině jsem jen jeden z několika muzikantů a od dětství hraji na kytaru a zpívám. V karanténě v roce 2020 jsem našel dost volného času na to začít produkovat vlastní tvorbu, kterou od té doby přidávám nepravidelně na všechny dostupné streamovací platformy pod jménem “hcnza”.