background image

Kolegiální spolupráce

Spolupráce mezi pedagogy je považována za nesmírně přínosný prostředek jejich rozvoje. Ve formě seriálu vám přinášíme mnohé zkušenosti, pohledy odborníků i názory ředitelů a učitelů.

Společné plánování i vyhodnocování výuky

Ačkoli je spolupráce v našem projektu jedním z klíčových prostředků pro práci ve školách, není jejím cílem. Je prostředkem profesního učení, které vede k podstatné a trvalé změně praxe tak, aby každý žák byl vtažen do učení, aby se učil naplno a aby se ve škole cítil dobře.

Profesní učení nastává tam, kde se lidé ve svých pohledech liší, odkrývají i sami pro sebe důvody svých postojů a nalézají nová řešení. Skupina potřebuje, aby někdo přicházel s alternativním pohledem. Skutečné bezpečí se pozná podle toho, že se členové spolupracující skupiny neobávají nastolit jiný pohled na věc.

O seriálu

Připravili jsme pro vás seriál s tématem kolegiální spolupráce. Články a reportáže z našich škol vám mohou pomoci vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů a cíleně podporovat vytváření dvojic a malých skupin. Seriál vychází v měsíčníku Řízení školy ve školním roce 2021/2022, zde na webu články postupně doplňujeme a u nás ho máte volně ke stažení.