background image

Zkušenosti z dílen čtení

Seriál o dílnách čtení, publikovaný ve školním roce 2022/2023 v Učitelském měsíčníku.

Dílny čtení

O seriálu

Dílna čtení je celoroční systém práce, který pomáhá žákům v tom, aby se stali skutečnými čtenáři. Praktický systém vychází z programu RWCT, rozečítá i děti, které se dosud četbě vyhýbaly, rozvíjí čtenářské dovednosti a vytváří ve třídě čtenářské společenství.

Provází žáky na cestě k složitějším, náročnějším knihám a vyspělejšímu čtenářství. Dílnu čtení můžeme v různých modifikacích využívat také pro děti v mateřských školách, její formát je využitelný pro práci se středoškolskými studenty i s dospělými čtenáři.