background image

Šimon Sukup

Náš stipendista od roku 2021

Univerzita

Eindhoven University of Technology, NL

Obor

Electrical Engineering

Rodné město

Kroměříž

Kontakt

Zájem o elektroinženýrství

Od počátku středoškolského studia jsem byl fascinován poznatky přírodních věd, především jejich aplikací v produktech, které každodenně používáme. Po několika stážích na AV ČR a ve firmě ON Semiconductor u mě převládl zájem o elektroinženýrství nad základním výzkumem. Přesvědčil jsem se, že elektroinženýrství je jedním z mála oborů, ve kterém mohu řešit aktuální energetické či technologické problémy, o kterých jsem doposud na střední škole slýchával jen v médiích, a pozitivně přispět ke kvalitě našeho každodenního života.

Elektroinženýrství rovněž poskytuje možnost uplatnění v řadě dalších oborů od IT až po management. Ve spojení se zkušenostmi, které získám během zahraničního studia, je pro mne tento obor a univerzita ideální volbou.

Kompetitivní prostředí

Studium v zahraničí pro mne vždy znamenalo nejen kulturní zážitek a zlepšení jazykových schopností, ale především možnost dostat se do kompetitivního prostředí. Jsem přesvědčen, že plnohodnotné univerzitní studium nabízí prostředí, kde se studenti navzájem podporují v rámci mimoškolních projektů, a přitom se také motivují k co nejlepším studijním výsledkům.

V tomto ohledu jsem se po příjezdu na univerzitu zúčastnil uvítacího týdne, který překonal má očekávání. Po celém kampusu jsem mohl poznat přes 100 startupů a nespočet studentských týmů. Každý se snažil získat studenty pro svou činnost.

Pro výběr univerzity považuji za nejzásadnější stanovit si priority. S ohledem na přírodní vědy a základní výzkum je výzkumná skupina a zázemí v dané oblasti rozhodující. Naopak v technických oborech je podle mého názoru klíčová možnost se sám ve volném čase rozvíjet, ať už formou týmových soutěží a projektů, nebo na stážích ve firmách. V tomto ohledu univerzita a firmy v Eindhovenu nabízí prakticky neomezené možnosti. 

Strojové učení

Nynější krize v oblasti mikroelektroniky nebo rychlý přechod k elektromobilům v automobilovém průmyslu vedou k řadě logistických problémů a jsem přesvědčen, že by se proto v oboru elektroinženýrství měl dávat větší důraz na průzkum finálních dopadů užité technologie. Studium na TU Eindhoven jsem si zvolil právě z tohoto důvodu. Díky nestandardnímu množství volitelných předmětů a specializací získám větší rozhled za hranice svého oboru, abych v průběhu kariéry mohl přispět k lepší strategii rozvoje technologického průmyslu.

Po absolvování studia bych se rád uplatnil v oblasti biomedicínského průmyslu. Chtěl bych zde naplno uplatnit své ambice a propojit svůj zájem o strojové učení a vestavěné systémy.

Pokud bych se měl zamyslet nad věcí, která je pro mne nepostradatelná, je to jednoznačně připojení k internetu. Veškeré mé plány na studium, přihlášky na stáže nebo jednoduše čtení odborných publikací by bez něj byly zhola nemožné. Internet je pro mne především nevyčerpatelným zdrojem informací a inspirace a také prostředkem dozvědět se něco více o ostatních studentech s podobnými zájmy a poznat nové možnosti rozšíření mého studijního portfolia.