background image

Šimon Sukup

Náš stipendista od roku 2021

Univerzita

Eindhoven University of Technology, NL

Obor

Electrical Engineering

Rodné město

Kroměříž

Kontakt

Zájem o elektroinženýrství

Od počátku středoškolského studia jsem byl fascinován poznatky přírodních věd, především jejich aplikací v produktech, které každodenně používáme. Po několika stážích na AV ČR a ve firmě ON Semiconductor u mě převládl zájem o elektroinženýrství nad základním výzkumem. Přesvědčil jsem se, že elektroinženýrství je jedním z mála oborů, ve kterém mohu řešit aktuální energetické či technologické problémy, o kterých jsem doposud na střední škole slýchával jen v médiích, a pozitivně přispět ke kvalitě našeho každodenního života.

Elektroinženýrství rovněž poskytuje možnost uplatnění v řadě dalších oborů od IT až po management. Ve spojení se zkušenostmi, které získám během zahraničního studia, je pro mne tento obor a univerzita ideální volbou.

Kompetitivní prostředí

Studium v zahraničí pro mne vždy znamenalo nejen kulturní zážitek a zlepšení jazykových schopností, ale především možnost dostat se do kompetitivního prostředí. Jsem přesvědčen, že plnohodnotné univerzitní studium nabízí prostředí, kde se studenti navzájem podporují v rámci mimoškolních projektů, a přitom se také motivují k co nejlepším studijním výsledkům.

V tomto ohledu jsem se po příjezdu na univerzitu zúčastnil uvítacího týdne, který překonal má očekávání. Po celém kampusu jsem mohl poznat přes 100 startupů a nespočet studentských týmů. Každý se snažil získat studenty pro svou činnost.

Pro výběr univerzity považuji za nejzásadnější stanovit si priority. S ohledem na přírodní vědy a základní výzkum je výzkumná skupina a zázemí v dané oblasti rozhodující. Naopak v technických oborech je podle mého názoru klíčová možnost se sám ve volném čase rozvíjet, ať už formou týmových soutěží a projektů, nebo na stážích ve firmách. V tomto ohledu univerzita a firmy v Eindhovenu nabízí prakticky neomezené možnosti.

Osobní rozvoj

Díky nadstandardnímu množství volitelných předmětů, ale také zmiňovaným sturt-upům a studentským týmům mi studium na TU Eindhoven umožnuje získat větší rozhled za hranice svého oboru. Na počátku studia jsem absolvoval intenzivní certifikovaný kurz pořádaný univerzitním start-upem Fruipunch AI v oblasti přirozeného zpracování jazyka a následně jsem pracoval na projektu pro detekci sepse u předčasně narozených dětí, který proběhl ve spolupráci TU Eindhoven a neonatologického oddělení nemocnice UMC Utrecht.

Zkušenosti z těchto projektů mi za podpory Nadace The Kellner Family Foundation pomohly získat letní stáž v dceřiné společnosti O2 Dataclair, kde jsem v létě 2022 pracoval na vývoji modelů pro komerční použití v telekomunikačním průmyslu. Získal jsem tak klíčové zkušenosti v oblasti strojového učení a umělé intelience, které využiji v dalších fázích studia.

V návaznosti na mé studijní výsledky a mimoškolní aktivity jsem byl vybrán do univerzitního programu Honors Academy, kde budu v dalších dvou letech pracovat na výzkumných projektech se zaměřením na reinforcement learning. Budu tak moci spojit znalosti z vestavěných systémů a strojového učení v oblasti robotiky. Zapojením do tohoto projektu, včetně zastoupení ve studentské komisi Honors Academy, získám další znalosti a zkušenosti z vedení technologických projektů.

Podobný obor studují

Všichni stipendisté